Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS TAKING PLACE IN TURKEY IN THE FRAMEWORK OF THE NEW PUBLIC MANAGEMENT
(YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE YER ALAN KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI )

Author : Bekir TAVAS    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 439-451
    


Summary

Bir ülkenin kamu yönetiminin en önemli başarılarından biri, hiç şüphesiz kamu hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktır. Ülkede verilen hizmetler nitelik ve nicelik açısından yetersizse veya mevcut kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde sunulamazsa, o ülkede kamu yönetimi reformunun uygulanması kaçınılmazdır. Her ülkenin farklı sosyal, kültürel, ekonomik ve yönetsel ihtiyaçları. Ülkelerin farklı ihtiyaçları ve öncelikleri dünyada birçok farklı kamu yönetimi reformu sunmaktadır. İşte bu çalışmanın asıl amacı dünyada farklı ve Türkiye'de kamu yönetimi reformu çerçevesinde incelemek ve yeni bakış açıları aramak ve değerlendirmek. Çalışmada, öncelikle, dünyadaki kamu yönetimi reformları genel bir bakış açısı ile ele alındıktan sonra, kamu yönetimi reformunun başarılı ülke örnekleri olarak sırasıyla ABD, İngiltere, Kanada deneyimleri de vurgulanmıştır.Keywords
Reform, Kamu İdaresi Reformu, Yeni Kamu İdaresi, Dünyada Kamu İdaresi Reformları

Abstract

One of the most important achievements of a country's public administration is undoubtedly to offer public services in the best possible way. If the services provided in the country are insufficient in terms of quality and quantity, or if existing resources cannot be presented effectively and efficiently, the implementation of public administration reform in that country is inevitable. Each country different social, cultural, economic and managerial needs. The different needs and priorities of the countries present many different public administration reforms in the world. Here are the main purpose of this study is different in the world and examine in the framework of public administration reform in Turkey and seeking new perspectives and evaluate. In the study, first of all, after the public administration reforms in the world have been taken under a general perspective, the experiences of USA, UK, Canada, respectively, as successful country examples of public administration reform are emphasized.Keywords
Reform, Public Administration Reform, New Public Administration, Public Administration Reforms in the World

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri