Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAZAK TÜRKÇESİNDE KADIN KONULU KAZAK ATASÖZLERİ
(PROVERBS ABOUT WOMEN İN KAZAKH TURKİSH )

Author : Emrah BULDU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 397-412
    


Summary

Atasözleri, topluma mal olmuş özlü sözlerdir. Atasözleri toplumdan topluma şekil ve yapı değişiklikleri olan, yol gösterici, akıl verici, nasihat içeren kalıplaşmış ifadelerdir. Kadın da toplumun ve ailenin en önemli parçasıdır. Kadın annedir, sevgidir, emektir, eğitendir, yol gösterendir. Bu sebeplerden dolayı kadın önemlidir. Ayrıca kadın ile ilgili olumlu ve olumsuz atasözleri toplumun geçmişine ve birikimine işaret eder. Kadının iyi olması aileye huzur, topluma da güven verir. Bu aile içinde yetişen çocuklar da ülkenin geleceğine etkilerler. Bu çalışmada kadının yukarıda belirtilen öneminden yola çıkarak kadın konulu Kazak atasözlerinden kadının Kazak toplumundaki yeri ve rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespitlerden yola çıkarak çıkarımlar yapılmıştır. Ayrıca atasözünün Kazaklardaki karşılığı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Sonuç kısmında yapılan çalışmada elde edilen verilerden çıkarılan özgün sentez ortaya konulmuştur.Keywords
Atasözü, Kazak Atasözleri, Atasözlerinde Kadın, Kazak Türkçesi.

Abstract

Proverbs are concise words that cost society. Proverbs are stereotyped expressions which are guiding, rational and advising with changes in form and structure from society to society. Women are also the most important part of society and family. A woman is a mother, love, labor, educator, guide. For these reasons, women are important. In addition, positive and negative proverbs about women indicate the past and accumulation of the society. Women's well-being gives peace to the family and confidence in society. Children raised in this family also affect the future of the country. In this study, it was tried to determine the place and role of women in Kazakh society by using the Kazakh proverbs about women. Based on the findings, inferences were made. In addition, the proverb of the Kazakh Turks corresponds extensively. In the conclusion part, the original synthesis extracted from the data obtained in the study is revealed.Keywords
Proverbs, Kazakh Proverbs, Women in Proverbs, Kazakh Turkish.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri