Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA TURİZM POLİTİKALARI
(TURKEY'S EUROPEAN UNION APPLICATIONS TOURISM POLICIES UNDER THE SCOPE )

Author : Filiz KUTLUAY TUTAR  & Ahmet TOK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1815-1826
    


Summary

Turizm sektörü gün geçtikçe rağbet gören sektörlerin başında gelmektedir. Her yıl milyonlarca turist ülke veya şehir dışına çıkarak fon akışı sağlamaktadır. Devletlerarası gelir transferi açısından da büyük öneme sahip olan turizmden daha iyi istifade edilebilmek için turizm politikalarına ihtiyaç vardır. Turizm politikalarının başarılı olması sadece genel olarak düşünülmemeli, bunun ekonomik ve sosyal koşullarının da olabileceği unutulmamalıdır. Turizm politikalarının başarı koşullarından olan ekonomik koşulların yerine getirilebilmesi için öncelikle genel mahiyetteki sermayelerin ve özel mahiyetteki turizm değerlerinin korunması gerekir. Çalışmanın amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin turizme bakış açılarını tespit etmek ve bu doğrultuda ne gibi hamleler yaptıklarını ortaya koymaktır. Türkiye’nin turizm alanında yol alabilmesi için yeni politikalar izlemesi gerektiği ve bununla beraber uygulanan politikalarda ne gibi fırsatlar/ tehditler olduğunu ortaya koymaktır. Avrupa Birliği’nin turizm sektörü için uyguladığı politikaları nasıl hazırladığı incelenmiş, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki turizm açısından politikalar karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin turizm politikaları kapsamında Türkiye’ye nazaran daha istikrarlı bir görünüm çizdiği ve oturmuş bir düzeninin olduğu tespit edilmiştir. Türkiye turizm potansiyeli olarak alternatif turizm destinasyonlara sahip olmasına rağmen, bu değerlere gerektiği ilginin gösterilmeyişi nedeniyle turizmde olması gerektiği noktaya gelememiştir. Avrupa Birliği ise alternatif olarak turizme yönelik yatırımlarının eşit şekilde düzenlemesi nedeniyle turizmin çekiciliği konusunda her daim odak noktası olmayı başarmıştır.Keywords
Turizm Politikaları, AB, Türkiye

Abstract

Tourism sector is one of the most popular sectors. Every year, millions of tourists travel out of the country or the city to provide funds. Tourism policies are needed to make better use of tourism which is great importance in terms of interstate income transfer. The success of tourism policies should not only be considered in general, but also it should be remembered that there are economic and social conditions. In order to fulfill the economic conditions which are the conditions of success of tourism policies, it is necessary to preserve the general assets and special tourism values. The aim of this study is to determine the viewpoints of Turkey and the European Union, such as tourism and what moves in this direction it is to reveal what they do. In order to take the lead in the tourism area of Turkey where new policies need to monitor the implementation of policies and what opportunities are nevertheless / threats to reveal that. Turkey and policies in terms of tourism between the European Union and the European Union's tourism sector to implement policies that have been studied how to prepare it. In this context, the context of European Union policy with respect to Turkey's tourism is found to be more stable view of the draw and seated order. Turkey, in spite of having tourism potential of alternative tourism destinations, as needed due attention to these values in tourism has not reached the desired level. As an alternative, the European Union has managed to attract attention at all times due to the attractiveness of tourism.Keywords
Tourism Policy, The EU, Turkey.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri