Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANININ CEZAİ VE SİYASİ SORUMLULUĞU
(CRIMINAL AND POLITICAL LIABILITY OF THE PRESIDENT IN TURKEY )

Author : Cengiz GÜL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 390-396
    


Summary

Cumhurbaşkanının görevi esnasında bir suç işlemesi nedeniyle söz konusu olan cezai sorumluluk konusunda, 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği öncesinde 1982 Anayasası m. 105/3’e bakıldığında; “vatana ihanet” suçu dışında, cumhurbaşkanının cezai açıdan hiçbir sorumluluğunun olmadığı görülmekteydi. Kapsamı ve niteliğinin ne olduğu hukuken tam anlamıyla belli olmayan bu vatana ihanet suçunun, Türk Ceza Kanunu dâhil, özel nitelikli ceza mevzuatlarında da hiçbir şekilde tanımlanmadığını belirtmek gerekir. Böylesine hayali bir vatana ihanet suçu sebebiyle suçlandırılması için de, anayasadaki en yüksek nitelikli çoğunluk oranı olan ve sağlanması neredeyse imkânsız olan TBMM üye tam sayısının 4’te 3 çoğunluğunun öngörülmesi, Cumhurbaşkanının az da olsa var zannedilen cezai sorumluluk ihtimalini fiilen adeta ortadan kaldırmaktaydı. 16 Nisan 2017’deki referandumla kabul edilen Anayasa Değişikliği sonrasında, yeni hükümet modeli olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ise, Cumhurbaşkanının cezai açıdan sorumlu tutulabilmesinin önündeki engelleri kaldırmak suretiyle, bu sorumluluk mekanizmasına bir hayli işlerlik kazandırmış olduğu ifade edilebilir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yürütmenin tek başlı hale getirilmesi ve iki dönem seçilebilme kuralının da etkisiyle, Cumhurbaşkanı, halka karşı doğrudan bir siyasal sorumluluk altına girmektedir. Ayrıca Başkanlık sistemlerinde normalde olmayan, seçimleri yenileme yetkisine sahip olan TBMM, bu yetkisini kullanmakla, kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanının da seçime gitmek zorunda kalmasına kapı açmış olacaktır. Bunun da bir tür, TBMM’nin, anlaşamadığı Cumhurbaşkanından siyaseten, dolaylı da olsa, bir hesap sorma anlamına geleceğini önemle belirtmek gerekir.Keywords
Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Cumhurbaşkanı, Cezai Sorumluluk, Siyasal Sorumluluk.

Abstract

As regards the criminal responsibility in the case of a criminal offense by the President of the Republic of Turkey, the Constitution of 1982 before the constitutional amendment of 16 April 2017 m. 105/3; Apart from the crime of high treason, the president had no criminal responsibility. It should be noted that this high treason crime, which is not in jure entirely clear what its scope and nature are, is in no way defined in the special criminal law, including the Turkish Penal Code. The fact that the majority of the full majority of the members of the TGNA with the highest qualified majority rate in the constitution, which is almost impossible to procure, was virtually dismissed for the offense of treason. After the Constitutional Amendment adopted on 16 April 2017, it can be stated that the Presidential government system, as the new government model, has provided a great deal of operability to this responsibility mechanism by removing the barriers to the criminal responsibility of the President. In the Presidential system, the President undertakes a direct political responsibility to the public, with the effect of making the executive single-headed and electing two terms. In addition, the TGNA, which is not normally in the presidential system, has the power to renew the elections, will open the door to use the authority, together with the President to go to elections. It is also important to note that this is a kind of parliament, which, even if indirectly, would mean asking for an account.Keywords
Presidential System, President, Criminal Liability, Political Liability.

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri