Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PUNCH NAKIŞI İLE GİYİM SÜSLEME YÖNTEMİ (YELEK ÖRNEĞİ)
(PUNCH WORK OF GARMENT ORNAMENT (WAIST COAT EXAMPLE) )

Author : HÜLYA KARAOĞLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 382-389
    


Summary

İnsanoğlu tarih öncesi çağlardan beri beğenilme ve farklı olma arzusu ile kullandığı eşyalarını giysilerini ve bedenlerini süslemişlerdir. İlk çağlara ait arkeolojik buluntularda ele geçen iskeletlerin kol, bilek, ayak, boyun, kulak çevrelerinde bulunan meyve çekirdeklerinden ya da çeşitli madenlerden yapılan boncuklar kendilerini; kullandıkları pişmiş toprak eserlerin üzerini kazıyarak ya da boyanarak yapılan bezemeler eşyalarını; Tunç Çağı’na tarihlendirilen Acemhöyük’ te ele geçen bir kumaş kalıntısının fayans boncuklarla süslenmesi ise giysilerini süslediklerinin anlaşılmasına verilebilecek ilk örneklerdir. Her çağda ekonomik, sosyal, kültürel etkilerin sonucu giyim süsleme teknikleri farklılıklar göstermiştir. 21. yüz yıla gelindiğinde hazır giyim sektöründeki önemli gelişmeler ve zaman faktörünün önemi sonucu çok emek ve süre isteyen giyim süsleme teknikleri yerini hemen sonuç veren pratik yöntemlere bırakmıştır. Punch nakış tekniği de bu anlamda modern insanın hem hobi olarak hem de hızlı ve şık sonuçlara ulaştıran bir süsleme tekniği olduğundan tercih edilmektedir. Punch nakışı özel iğnesine ip takılarak kasnağa gerilen kumaş üzerine iğnenin batırılıp çıkarılmasıyla kabartmalı bir doku oluşturulur. Desene üç boyutlu görüntü efekti verdiğinden diğer basit nakışlardan daha şık görünür. Çalışmada giyim süsleme tekniklerinden kısaca bahsedilerek punch iğnesi tekniği kullanılarak hazırlanan yelek üretilmiştir. Desen oluşturma, deseni kumaşa aktarma, işleme aşamaları ve bitmiş ürün resimleri çalışmaya eklenmiştir. Çalışmanın amacı da ise; gün geçtikçe kaybolan el işleriyle yapılan süslemelerin yeni nesillere özendirme ve ilgilerini perçinlene isteği güdülmüştür. Ayrıca yapılan araştırmalarda bu teknikle ilgili fazla akademik çalışmaya rastlanmamış olması çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.Keywords
Punch Tekniği, Giyim Süsleme, Yelek Tasarımı.

Abstract

Mankind has adorned their clothes and bodies of precious materials that have been used since prehistoric times with the desire to be different and to be different. Beads made of fruit cores or various minerals found around the ears of the arm wrist, feet, and neck of the skeletons found in archaeological finds of the first ages; ornaments made by scraping or painting the terracotta works they use; The decoration of the remains of a fabric unearthed in Acemhöyük, dating to the Bronze Age, with faience beads is the first example that can be given to understand that they decorate their clothes. The economic, social, cultural influences in every age have shown differences in dressing techniques. the important developments and time factors in the ready-to-wear sector have left a lot of labor and time-consuming clothing ornamentation techniques to practical methods which give immediate result. Punch embroidery technique is preferred because it is an ornamentation technique which makes modern man as both a hobby and a fast and elegant result. Punch embroidered special needle is attached to the rope stretched on the fabric on the needle is removed by removing the embossed texture is created. Because Desene gives a three-dimensional image effect, it looks more elegant than other simple embroidery. In our work, a vest made using Punch needle technique was produced by briefly mentioning the techniques of clothing ornamentation. Pattern creation, transfer to fabrics, processing steps and finished product pictures have been added to the study. The purpose of working is; the days of disappearing handicrafts have been motivated to encourage and annotate the adornments of the new generations. In addition, it is thought that the study will contribute to the study if there is not much academic work related to this technique.Keywords
Punch Technique, Clothing Embellishment, Vest Design.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri