Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURABDİN BÖLGESİ HRİSTİYAN DİNİ MİMARİSİNDE MİDYAT (2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması)
(MIDYAT TURABDIN ZONE CHRISTIAN RELIGIOUS ARCHITECTURE (Archaeological Survey in 2017) )

Author : Tahsin KORKUT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 323-349
    


Summary

Tarihi kaynaklarda Turabdin olarak bilinen ve Mardin İli, Midyat İlçesi ve çevresindeki alanı kapsayan bölgede, başta Asurlular olmak üzere, daha sonrada Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu, İran (Pers-Sasani), Artuklular, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok büyük medeniyetin hakimiyet kurduğu ve bunu mimari ve sanat alanında da görünür kıldıkları anlaşılmaktadır. Erken dönemlerde Hristiyanlığın Turabdin Bölgesi’ne yayılmasından sonra, 4-5. yüzyıldan itibaren bölgede kültürel doku Hristiyan dini temelli olarak belirginleşmiş ve inşa edilen bu yapılar, özgün bir yapı geleneğiyle günümüze önemli birer kültürel emanet olarak gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun destekleri ile 2017 yılından beri Turabdin Bölgesi’nde sürdüğümüz arkeolojik yüzey araştırması Mardin İli, Midyat İlçesi merkez alınarak devam etmektedir. Bu kapsamda bildirimizde bu yüzey araştırmamızda tespit edilen tescilli-tescilsiz taşınmaz kültür varlıkları çerçevesinde Turabdin Bölgesi Hristiyan dini mimarisinde Midyat’ın önemine dikkat çekilecektir.Keywords
Süryani, Mardin, Turabdin , Kilise, Manastır.

Abstract

In the historical sources, known as Turabdin, Mardin, Midyat District and the surrounding area of the region, especially the Assyrians, then, East Roman (Byzantine) Empire, Iran (Pers-Sasani), Artuklular, Seljuks and many other civilizations such as the Ottomans it is understood that they established dominance and made it visible in the field of architecture and art. After the spread of Christianity to Turabdin region in early periods, 4-5. from the 19th century on, the cultural texture of the region has become prominent as a religious entrust. The archaeological surveys carried out in Turabdin Region since 2017 with the support of the Ministry of Culture and Tourism, the supports of Van Yüzüncü Yıl University and the Turkish Historical Society continue in the city of Mardin, Midyat District. In this context, in our report, the importance of Midyat in the religious religious architecture of Turabdin region will be emphasized within the framework of the registered and unregistered immovable cultural assets.Keywords
Syriac, Mardin, Tourabdin, Church, Monastery.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri