Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


АБАЙ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТЕГІ «КӨЛЕҢКЕ» АРХЕТИПІ
(ABAY AND THE «SHADE» ARCHETYPE IN THE LITERATURE )

Author : Makpal ORAZBEK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 7
Page : 22-28
    


Summary

Көлеңке – адамдар мен жан-жануарлардың, қоршаған ортадағы пішіні бар кез-келген заттар мен нәрселердің жарық түскен кездегі күңгірт, көмескі сұлбасы. Көлеңкенің өзіне тән формасы бар. Бірақ сұлбаның пішіні уақыт қозғалысына қарай өзгеріп отырады. Сондықтан өнер дүниесінде, көркем әдебиетте, психология және жаратылыстану ғылымында көлеңкенің өзіндік философиялық мәні бар. Ал әдебиетте көлеңкенің аллегориялық, метафоралық және ауыспалы мағыналары жеткілікті. Сондай-ақ адам санасында «көлеңке» архетипі әр түрлі образға ие. Көлеңке өмірдегі нәрселердің, оның ішінде адамдардың да күн түспейтін жағындағы көмескі сұлбасы болғандықтан, шындықтан алыстау, жұмбақ, құпия жақтарымен қатар, тұрлаусыздық пен тұрақсыздықтың символы ретінде де ұғым қалыптасқан. Күнді бұлт басқанда көлеңке де жоғалады. Абай бұл туралы: «Жаман дос – көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың» дейді. Көлеңке күн батып бара жатқанда ұзарады. Көркем әдебиетте адам өмірінің қартайған шағын ұзарған көлеңке деп метафоралық ұғымда бейнелейді. Оған дәлел ретінде Абайдың «Көлеңке басын ұзартып» өлеңін алуға болады.Keywords
Көлеңке архетипі, адам өлімі

Abstract

A shadow is a dark, obscure scheme of lightning, when things and objects are formed in the form of people and animals. The shadow has its own form. But the form of the scheme varies depending on the movement of time. Therefore, the shadow of art, literature, psychology and the natural sciences has its own philosophical meaning. However, in literature, the shadow has allergic, metaphorical and variable meanings. In the human mind, the "shadow" has different archetypal symbols. The shadow is a symbol of things in life, including people, this fuzzy scheme on the sunny side, so far from the truth, mysterious, secret, a symbol of instability and instability. Shadows also disappear when clouds are scratch. Abay says, "You can not find a bad friend, you can not run away, you can not find your face." The shade grows during sunset. In a profane literary, the lifeless shadow of a lifeless image reflects the metaphorical concept. In the goodness of this story can use "Extending the shadow head".Keywords
Shadow Archetype, person's death,

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri