Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TUR ABDİN HRİSTİYAN DİNİ MİMARİSİNDE MANASTIR GELENEĞİ
(TRADITION OF MONASTERY IN TUR ABDIN CHRISTIAN RELIGIOUS ARCHITECTURE )

Author : Ufuk ELYİĞİT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 283-308
    


Summary

Tur Abdin bölgesi, Hristiyanlık inancının gelişip olgunlaştığı ve yayılım alanı bulduğu bir coğrafya olma özelliğine sahiptir. Bölge, Hristiyanlık teolojisi ve temel öğretilerinin sistematik şekilde ele alınıp bir program çerçevesinde öğretildiği manastırlara ev sahipliği yapmıştır. İlk etapta münzevi bir keşiş etrafında gelişen ve daha sonra sistemli bir kurum haline gelen manastır yapıları Tur Abdin bölgesi Hristiyan dini mimarisinin temel karakterini yansıtması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Süryani dini mimarisine ait bu yapılar bize bölgenin dini mimarisi hakkında gerekli ipuçlarını vermektedir. Tur Abdin, gerek bulunduğu konum gerekse bünyesinde barındırdığı Hristiyan dini mimarisine ait örnekler ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. Manastırlar genellikle yerleşim yerinden uzak ve ulaşılması daha güç olan bölgelere inşa edilmişlerdir. Tur Abdin bölgesinde yer alan manastırların birçoğu da aynı şekilde yerleşim yerlerinden uzak alanlara yapılmışlardır. Asketik yani çileci bir yaşam şeklini seçen ve bu doğrultuda hayatını sürdüren din adamlarının etrafında gelişen bu kurumlar Hristiyanlık inancı açısından temel birer yapı taşı mahiyetinde olmuşlardır. Genel yapı itibariyle Tur Abdin bölgesinde bulunan manastırlardan bazılarının günümüze kadar sağlam bir şekilde gelebilmiş olması, konunun daha iyi anlaşılması açısından bize oldukça somut fikirler sunmaktadır. Manastır geleneği bölge de erken tarihlerde yayılamaya başlamış ve zaman içerisinde gelişerek kapsamlı birer kurum haline gelmiştir. Tur Abdin, Hristiyan dini mimarisi açısından oldukça zengin bir bölge konumundadır. Bölgede merkezi bir konumda yer alan Midyat İlçesi başta olmak üzere geniş bir alanda yayılım göstermektedir. Süryanilere ait bu manastır yapılarında, Ortodoks mezhebi ağırlıkta olmak üzere, Hristiyan inancının temel ilkeleri ve dini esasları belli bir sistem çerçevesinde öğretilmektedir. Tur Abdin bölgesi ile ilgili genel bir bilgi verildikten sonra, araştırma konumuzu teşkil eden ve bölgede Hristiyanlığın gelişip yayılmasına önemli derecede katkı sağlayan bu dini mimari örneklerinin, kuruluş ve gelişim evreleri hakkında kısa bilgiler verilecektir. En son aşamada ise, bölgede yer alan manastırların plan ve mimari özellikleri hakkında genel bir değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.Keywords
Tur Abdin, Asketizm, Münzevilik, Hristiyan Manastırları.

Abstract

Tur Abdin region has the characteristics of being a geography where Christian faith developed and spread. The region has been home to monasteries where Christian theology and its basic doctrines were systematically studied and taught within the framework of a program. The monastery structures, which first developed around a secluded monk and then became a systematic institution, are quite important in terms of reflecting the basic character of the Christian religious architecture of Tur Abdin region. These structures belonging to Assyrian religious architecture give us the necessary clues about the religious architecture of the region. Tur Abdin continues to maintain its importance nowadays as it was in the past with its location and the examples of Christian religious architecture it contains. Monasteries were usually built in the regions that are far away from settlements and are more difficult to reach. Similarly, most of the monasteries in the Tur Abdin region were also built in the areas that are far away from settlements. These institutions, which developed around the clergymen who preferred an ascetic life and accordingly maintained their life, were basic building blocks in terms of Christian faith. The fact that some of the monasteries in the Tur Abdin region have survived to the present day in terms of general structure gives us very concrete ideas for a better understanding of the subject. The monastery tradition began to be published in the region in the early history and has evolved over time and has become a comprehensive institution. Tur Abdin is a region rich in Christian religious architecture. It is spread over a wide area, especially Midyat District, which is located in a central location in the region. In these monastery structures belonging to Syriacs, the basic principles and religious principles of Christian faith are taught within the framework of a certain system. After giving general information about Tur Abdin region, brief information will be given about the establishment and development stages of these examples of religious architecture that constitute our research subject and significantly contribute to the development and spread of Christianity in the region. In the final stage, it is aimed to make a general evaluation about the plan and architectural features of the monasteries in the region.Keywords
Tur Abdin, Asceticism, Seclusiveness, Christian Monasteries

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri