Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR’ÂN-I KERİM IŞIĞINDA KÜFÜR VE GULÜVE GETİRİLEN ÇÖZÜMLER
(SOLUTIONS OF KÜFÜR AND GULÜV IN THE QURAN )

Author : Abubakr Dorayd Sheikh Noori    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 269-282
    


Summary

Kur’anî perspektiften bakıldığında “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği hususlarda peygamberi tasdik etmemek, ona inanmamak” anlamına gelen küfürle, “Kur’an ve Sünnet’in belirlediği genel İslâm anlayışının sınırlarını aşmak” anlamına gelen gulüv kavramı arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. Bu ilişkinin niteliğinin ortaya konulması ve bu konuları Kur’ân-ı Kerîm’in ele alış biçimi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’an’da küfürle ilgili verilen bilgilerden hareket edildiğinde, küfrün bir çeşit guvül (aşırılık) içerdiği, gulüvün küfre sebep olabileceği anlaşılmaktadır. Bu iki kavram arasındaki bağlantının çift yönlü olduğu görülmektedir. Bu bağlamda küfür ve gulüvü iyileştirme yolları bu husus dikkate alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kur’an’daki sevgi kavramının aşırılık ve küfrü engellemede rol oynadığı görülmektedir. İslâm’ın vasat dini oluşu, toplusal barış ve güveni sağlaması da bu bağlamda ele alınmıştır. Bunlara ilaveten, İslam’ın toplumda kin ve nefreti yasaklayıp, adaleti, ahde vefayı ve haksızlıkları ortadan kaldırma hedeflerine ilişkin öğretileri üzerinde durulmuştur.Keywords
Tefsir, Küfür, Gulüv, Tekfir, Sevgi

Abstract

From the Koran perspective, it is seen that there is a connection between the concept of “gulüv“ which means t not exceeding the general understanding of Islam as determined by the Qur'an and Sunnah “. . The nature of this relationship and the way in which the Koran is handled is an important issue. When it comes to the information given in the Qur'an about blasphemy, it is understood that the blasphemy contains some kind of guerilla and that the gulüv can cause blasphemy. It is observed that the connection between these two concepts is bidirectional. In this context, it was tried to put forward the ways of curse and gulüvü improvement. It is seen that the concept of love in the Qur'an plays a role in preventing extremism and curse. Islam's mediocre religion and the provision of collective peace and trust are also considered in this context. In addition to these, the teachings of Islam about the aims of prohibiting hatred and hatred and eliminating justice, morality, and injustice were emphasized.Keywords
Tafsir, Kufr, Gulv, Takfir, Piety

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri