Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTA ÇAĞ’DA SANAT EĞİTİMİ
(ART EDUCATION IN MEDIEVAL AGE )

Author : Muhammet Mustafa ÜNLÜ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 256-268
    


Summary

Araştırmada Orta Çağ’ın estetik-sanat eğitimi ilişkisinin yansımaları ele alınmıştır. Bu yansımaların; sanata ne şekilde etki ettiğini, sanat dünyasına nasıl yön verdiğini ve sanat eğitiminin şekillendirilmesinde nasıl rol oynadığını ortaya koymak amaçtır. Bu nedenle o dönemdeki sanat anlayışları dikkate alınarak sanat eğitimi içerisindeki yerinin araştırılması amaçlanmıştır. Sanat-eğitim-düşün ilişkisi içersinde Orta Çağ’da dini anlayışın yanında Antikite’nin etkileri görülmektedir. Antikite’de ortaya çıkan ilk sanat ve eğitim hakkındaki görüşler somut ve soyut temellidir. Sokrates ve öğrencileriyle soyut anlayış ortaya çıkmasının yanında Aristoteles ile birlikte bilimsel anlayış, sanatın aktarımı, sanatı geliştirme ve öğretme ihtiyacıyla akademinin doğuşu gerçekleşmiştir. Sanat, eğitimin aracı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ düşüncesi, sanat anlayışı ve eğitimi Antikite dünyasını yadsımamıştır. Orta Çağ Hıristiyanlığı ve güzellik algısının Tanrı’nın istediği doğrultuda olması gerektiği anlayışıyla kendini göstererek sanat ve eğitim dinin hizmetinde araç olarak kullanıldığı anlaşılır. Loncalar, Orta Çağ’da güzellik anlayışına etki eden kurumlar olmuşlardır. Din temelli sanat güzelliğinin aktarımını sağlayarak usta-çırak ilişkisi içerisinde katkı sunuyordu. Orta Çağ’ın sonuna doğru gözlem, araştırma, yetenek gibi kavramların ortaya çıkmasıyla Rönesans’ın insan merkezli sanat ve eğitim anlayışı kendini göstermeye başlamıştır.Keywords
Sanat, Eğitim, Sanat Eğitimi, Orta Çağ.

Abstract

In the search, the reflections of the relationship between the aesthetic-the art education of the Middle Ages were tackled. These reflections; purposed to reveal that affect in what way to art, how dominated to the art world and how play a role in shaping of art education. For this reason, it was purposed investigation the place of art in art education by taking into consideration the art concepts of that period. In the relationship between art-education and thought is seen the effects of Antiquity alongside of religous understanding in the Middle Age. The views about the first art and education revealing in Antiquity are fundamental concrete and abstract. In addition to the emergence of abstract understanding with Socrates and his students, the dawn of academy was realized the transfer of art with scientific understanding, the need for development, teaching and transfer has been realized with necessity scientific understanding, transfer of art, art development and teaching together with Aristotle. Art has been used as an instrument of education. The Middle Age thought, art understanding and education did not deny the world of Antiquity. It is understood that art and education are used as tools in the service of religion by showing that Middle Age Christianity and beauty perception should be in the direction that God wants. The guilds were institutions that influenced the understanding of beauty in the Middle Age. It was contributed in the master-apprentice relationship by providing the transfer of the beauty of art based on religion. Towards the end of the Middle Age, the emergence of concepts such as observation, research and talent started to show itself the Renaissance's human-centered art and education apprehension.Keywords
Art, Education, Art Education, Middle Age.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri