Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RÖNESANS’TA SANAT EĞİTİMİ
(ART EDUCATION IN RENEISSANCE )

Author : Muhammet Mustafa ÜNLÜ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 235-252
    


Summary

Araştırmada Rönesans’ın estetik-sanat eğitimi ilişkisinin yansımaları ele alınmıştır. Bu yansımaların; sanata ne şekilde etki ettiğini, sanat dünyasına nasıl yön verdiğini ve sanat eğitiminin şekillendirilmesinde nasıl rol oynadığını ortaya koymak amaçtır. Bu nedenle o dönemdeki sanat anlayışları dikkate alınarak sanat eğitiminde yerinin araştırılması amaçlanmıştır. Sanat-eğitim-düşün ilişkisi içerisinde Rönesans’ta Orta Çağ’ın din etkilerinin yanında kuvvetli bir şekilde Antikite’nin etkileri görülmektedir. Antikite’de ortaya çıkan ilk sanat ve eğitim hakkındaki görüşler somut ve soyut temellidir. Akademinin doğuşu, Sokrates ve öğrencileriyle birlikte soyut anlayışın ortaya çıkışının yanında; Aristoteles ile birlikte bilimsel anlayış, sanatın aktarımı, sanatı geliştirme ve öğretme ihtiyacıyla gerçekleşmiştir. Sanat, eğitimin aracı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ, hem sanat anlayışı açısından hem de eğitim bakımından Antikite’yi yadsımamıştır. Loncalar, Orta Çağ’da güzellik anlayışına etki eden kurumlar olmuş ve Rönesans’ta da etkili bir şekilde usta-çırak ilişkisi içerisinde eğitime katkı sunmuştur. Fakat Orta Çağ’ın sonuna doğru gözlem, araştırma, yetenek gibi kavramların ortaya çıkmasıyla Rönesans’ın insan merkezli sanat ve eğitim anlayışı kendini göstermeye başlamıştır. Bu nedenle teori-pratik bağlamında eğitim yeniden kurgulanmıştır. Antikite’de görülen akademik faaliyet Rönesans’ta yeniden ortaya çıkmış ve çeşitli değişimlerden geçerek günümüze kadar ulaşmıştır.Keywords
Sanat, Eğitim, Sanat Eğitimi, Rönesans.

Abstract

In this study, the reflections of Renaissance aesthetic-art education relationship are discussed. It is purpose to reveal how it affects to the art, how it directs the art world and how plays a role in shaping of the art education. For this reason, It is purposed remain under investigation the place of in art education taking account of art comprehensions at that time. In relationship art-education-thought, it is forcibly seen affects of the Antiquity alongside the influences of religious understanding of the Middle Age in the Renaissance. Remarks first in the matter of art and education revealed in the Antiquity is essential concrete and pure. Rising of the academy in addition the emergence of pure understanding along with Socrates and his students was occur scientific understanding, transfer of the art, with necessity the art development and teaching together with Aristotle. The art was used as tool of the education. Middle Age did not contradict the Antiquity both in terms of art understanding and with regard to education. Guilds had been institutions affected to beauty intellection in the Middle Age and also effectively contributed to education in master-apprentice relationship in the Renaisssance. But it began to distinguish itself the human-centered art and education understanding of Renaissance with occurrance of concepts as observation, research, talent towards to end of the Middle Age. Therefore, education in the context of theory-practice had been reconstructed. The academic activity seen in Antiquity has reappeared in the Renaissance and has arrived until today through various changes.Keywords
Art, Education, Art Education, Renaisssance.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri