Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM HUKUKUNDA BORÇLUNUN HAPSİNİN MUKAYESELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE DEBT OF THE DEBT IN THE ISLAMIC LAW )

Author : Mehmet Şakir ARVAS    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 174-186
    


Summary

Hukuk kuralları toplumsal düzeni sağlama işlevinde ilk sırada yer alır. Bu kurallar teorik anlamda “olan hukuk”(de lege lada) ile “olması gereken hukuk”(de lege ferenda) ayrımında hukukun pratik kısmı gözlemlendiğinde çoğu zaman ikincisine denk düşer. Belirtelim ki bu izahlar Anglosakson Hukuk Sistemine ilişkin izahlardır. Çünkü İslam hukukunda olan hukuk, olması gereken hukukun ta kendisidir. Fıkhın klasik tasnifte Muamelat alanına dâhil olan ve hukuken iradelerine sonuç bağlanan kimselerin birbirleriyle hukuki işlemlerinden veya doğrudan mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerini konu alan çağdaş tabirle Borçlar Hukuku da, diğer alanlara göre geniş yer tutar. Bu alan Fıkıh kitaplarında Kitab-ûl Bûyu' (satım akdi) başlığıyla incelenir ve ayrıntılandırılır. İslam Hukuku’nun mukaddes kaynağı Kuran başta olmak üzere Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisleri, sahabe uygulamaları ve sonraki dönemlerde müçtehit imamların ve diğer mezhep hukukçularının görüşleri doğrultusunda hazırlanan İslam Hukukunda Borçlunun Hapsi başlıklı bu çalışma, konuya dair hukuki çareleri tespit etmeye yönelik bir gayrettir.Keywords
Borç, Deyn, Haps, Büyu’, Hacr.

Abstract

The Rules of law take place on the top in the function of providing social order. These rules coincide with the second when the practical part of the law is observed in the divergence of the existing law (de lege lada) and the necessary law (lege ferenda) theoretically. It is necessary to note that these explanations are statements related to the Anglo-Saxon Law System, because the law available in Islamic law is the quintessential law in need of. In the classical classification of Islamic jurisprudence, with contemporary phrase, the Law of Obligations, which is about the responsibilities and obligations of the persons who are included in the field of transactions and whose legal wills are legally concluded directly arising from the legislation or judicial actions, has a wide place according to other fields. This field is examined and detailed in the title of Kitab-ûl Bûyu' (sales contract) in the books of Fiqh. This study entitled Borrower's Prison in Islamic Law prepared in accordance with the sacred source of Islamic Law, especially the Quran, Hadiths of the Prophet (pbuh), the practices of companions and views of Imams interpreting of Islamic law and other sectarian lawyers in the next periods is an effort to determine the legal remedies on the subject.Keywords
Debt, Deyn, Imprisonment, Sale Contact, Interdiction

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri