Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“SİNEKLİ BAKKALl” (Halide Edip ADIVAR) İLE “ALİ VE NİNO” (Yusuf Vezir ÇEMENZEMİNLİ)
(ETHICAL BEHAVIORS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION: A FIELD STUDY )

Author : Nigar NAĞIYEVA    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 1
Page : 1-7
    


Summary

On dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başları Türk Müslüman toplumunun siyasi ve toplumsal hayatında çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı devletinde ve Rus Çarlığına bağlı Azerbaycan’da batılılaşma ve batı kökenli düşünce akınları etkili oldu. İnsanları Batı ile Doğu’nun kültür, düşünce ve yaşam farkı düşündürmeğe başladı. Batılılaşmayı savunanlar veya doğu kültürünü muhafaza etmek isteyenlerin yanı sıra her iki kültürün sentezini yaşam biçimi olarak kabul edenler de vardı. “Avrupa uygarlığının erdemlerini göklere çıkaran ateşli Batıcıların gözünde bile, Türk toplumunun temel ahlaki değerlerini muhafaza etme sorunu önemli bir meseleye dönüşmüştü. Bu doğrultuda, ilk Türk Romanları Batılaşmaya karşı o devrin geniş bir yelpazedeki tutumlarını yansıtırken, entelijensiyanın toplumsal değişimle ilgili sorunlarla takıntı derecesin de uğraştığını da göstermektedir. Bir yandan ironik bir şekilde, Batı’dan ithal edilen bir edebi tür olarak roman, Türk toplumu üstündeki Batı tesirinin istenmeyen yanlarını belgelemenin bir aracı olarak devreye sokulurken, öbür yandan Batıcı bakış açısını yaymaya yönelik bir araç olarak kullanılmaktaydı”( Evin, 2004, s. 105). Bu makalede Müslüman Türk toplumunun yaşadığı iki ayrı coğrafi mekânda; Osmanlı devletinde ve Azerbaycan’da aynı dönem yaşanan siyasi olaylar çerçevesinde Batılı- Doğulu ilişkisinin anlatıldığı ‘Sinekli Bakkal’ ile ‘Ali ve Nino’ romanlarını karşılaştıracağızKeywords
Ali ve Nino, Sinekli Bakkal, Batılılaşma,

Abstract

The end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century are very important periods in the political and social life of the Turkish Muslim community. In this period, westernization and western influences influenced Azerbaijan in the Ottoman state and the Russian tsarist. People began to think about the difference of culture, thought and life between the West and the East. There were those who advocated Westernization or those who wanted to preserve eastern cultures, as well as those who accepted the synthesis of both cultures as a way of life. "The question of maintaining the basic moral values of Turkish society has become an important issue, even in the eyes of the fiery westerners who have revealed the virtues of European civilization to the heavens. In this respect, while the first Turkish Roma reflects a wide range of attitudes towards westernization, the intelligentsia also shows that they are also obsessed with problems related to social change. On the one hand, ironically, as a literary genre imported from the West, the novel was used as a means to propagate the Western viewpoint while it was introduced as a means of documenting the undesirable aspects of Western influence on Turkish society "(Evin, 2004, p. 105). In this article, two separate geographical places where the Muslim Turkish community lives; We will compare the 'Fly Grocery' and 'Ali and Nino' novels in the Ottoman state and in Azerbaijan, which are related to the Western-Oriental relationship in the context of the political events that took place in the same periodKeywords
Ali and Nino, Fly Grocery, Westernization,

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri