Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİRKADİYEN RİTİM, UYKU VE BESLENMENİN OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF CİRCADİAN RHYTHM, SLEEP AND NUTRİTİON ON OBESİTY )

Author : Gözde ÇALIŞKAN  & Lale Sariye AKAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 131-139
    


Summary

Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığın gelişiminde anahtar rol oynayabilen ve çağımızın vebası olarak nitelendirilen obezite, prevelansı giderek artan büyük bir halk sağlığı sorunudur. Hareketsiz yaşam tarzı, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, hormonal ve metabolik etmenler gibi birçok faktörün obezite oluşumuna zemin hazırlayabildiği bilinmektedir. Bunların yanı sıra tek hücreli canlılardan insanlara kadar tüm organizmalarda önemli biyolojik düzenleyiciler olan sirkadiyen ritim bozukluklarının da obezite prevelansında artışa neden olabileceği düşünülmektedir. Ortalama 24 saatlik döngüye sahip biyolojik ritimler olarak da adlandırılan sirkadiyen ritimlere verilebilecek en güzel örnek kişinin uyku-uyanıklık döngüsüdür. Bu derleme çalışmada sirkadiyen ritim, uyku ve beslenmenin obezite oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir. Beynin ön tarafında bulunan Suprakiazmatik Nükleus (SKN) tarafından kontrol edilen sirkadiyen ritimler gece-gündüz, yaz-kış gibi çevresel koşullardan etkilense de genellikle dış etkenlerden bağımsız olarak çalışan endojen mekanizmalardır. SKN’nin direkt etkilediği mekanizmalar arasında beslenme, uyku uyanıklık döngüsü, glikoz metabolizması, insülin salınımı gibi önemli metabolik olaylar yer almaktadır. Kısa süreli veya düzensiz uykunun obezite üzerine etkilerini araştırmak için yapılan pek çok çalışmada, uyku yoksunluğunun leptin düzeylerindeki düşüş ve ghrelin düzeylerindeki artışla birlikte seyrettiği görülmüştür. Beslenme, uyanıklık ve enerji tüketiminin kontrolünü sağlayan oreksin sisteminin bir parçası olan bu hormonlar arasındaki dengesizlik, tokluk hissinin azalıp açlığın artmasını, yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek besinlere olan eğilimi, artan atıştırmalık tüketimini açıklayabilmekte ve sonunda kilo alımına neden olabilmektedir. Sirkadiyen ritim, uyku ve beslenme alanındaki çalışmalar henüz çok yeni olup tutarlı sonuçlar elde edilebilmesi için bu alanda yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.Keywords
Krono-nütrisyon, obezite, sirkadiyen, uyku bozuklukları

Abstract

Obesity, which can play a key role in the development of many diseases including diabetes, cardiovascular diseases, cancer and respiratory system diseases. It is known that many factors such as still lifestyle, excessive and incorrect eating habits, hormonal and metabolic factors can pave the way for obesity. In addition, circadian rhythm disorders, which are important biological regulators in all organisms, from single-celled organisms to humans, are thought to cause an increase in obesity prevalence. The most beautiful example of circadian rhythms, also called biological rhythms with an average 24-hour cycle, is the sleep-wake cycle of the person. In this review, the effects of circadian rhythm, sleep and nutrition on obesity formation were investigated. Circadian rhythms controlled by Suprachiasmatic Nucleus (SKN) at the front of the brain are endogenous mechanisms, which are usually independent of external factors, although they are affected by environmental conditions such as day-night, summer and winter. Direct mechanisms affected by SKN include important metabolic events such as nutrition, sleep awakening cycle, glucose metabolism, insulin secretion. In many studies to investigate the effects of short-term or irregular sleep on obesity, sleep deprivation has been observed to be associated with a decrease in leptin levels and an increase in ghrelin levels. The imbalance between these hormones, which are part of the orexin system, which provides control of nutrition, wakefulness and energy consumption, can explain the decrease in satiety, increase in hunger, tendency for foods with high fat and carbohydrate content, increased snack consumption, and ultimately lead to weight gain. Studies on circadian rhythm, sleep and nutrition are still very recent so, more comprehensive studies are needed to achieve consistent results.Keywords
Circadian, chrono-nutrition, obesity, sleep disorders

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri