Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRIKKALE İLİNİN MACERA TURİZMİ YÖNÜNDEN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(AN EVALUATION OF KIRIKKALE PROVINCE IN TERMS OF ADVENTURE TOURISM BY SWOT ANALYSIS )

Author : Naime YAPRAK  & Müzeyyen ÖZHAVZALI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 122-130
    


Summary

Son yıllarda macera turizminin, turizmin niş pazarlaması içinde vazgeçilmez bir yere sahip olduğu görülmektedir. Kırıkkale İli macera turizm potansiyelinin belirlenmesi çevre ve şehir açısından avantaj ve dezavantajlarının ortaya çıkartılması; İlin turizmdeki potansiyelinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Kırıkkale’nin macera turizmi yönünden değerlendirilerek SWOT analizi yapılmıştır. Çalışmada Kırıkkale’de Aralık, 2018’de yapılan I.Kırıkkale Turizm Çalıştayı sonuçları, Kırıkkale Üniversitesi turizm akademisyenleri, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, konaklama işletmeleri ve İl yönetim yetkilileri görüşleri değerlendirilmiş ve mevcut durum analizi yapılmıştır. Kırıkkale Üniversitesi’nin sahip olduğu 30.000’den fazla öğrencinin potansiyel macera turizmi üyesi olduğu, İlin Ankara’ya yakınlığının ulaşım ve hafta sonu etkinlikleri acısından avantaj olduğu; macera turizmi çalışmalarının yetersiz olması, İlin sahip olduğu nehir alanının bütün su sporlarına uygun olmaması gibi dezavantajlar belirlenmiştir.Keywords
Alternatif turizm, Macera turizmi, SWOT analizi, Kırıkkale

Abstract

In recent years, it is seen that adventure tourism has an indispensable place in niche marketing of tourism. In terms of determining the potential of adventure tourism and revealing its advantages and disadvantages in terms of surrounding cities is very important to determine the potential of Kırıkkale in tourism. In this study, SWOT analysis was performed in terms of adventure tourism in Kırıkkale. In this study, the results of the 1st Kırıkkale Tourism Workshop in Kırıkkale in December 2018, Kırıkkale University’s tourism academicians and Kırıkkale Provincial Culture and Tourism Directorate, accommodation enterprises, provincial and government officials opinions were evaluated and the current situation analysis was made. More than 30,000 students of Kırıkkale University are members of potential adventure tourism, and the proximity to Ankara is an advantage in terms of transportation and weekend activities. Disadvantages such as the inadequacy of adventure tourism activities and the fact that the river area owned by the province is not suitable for all water sports has been determined.Keywords
Alternative tourism, Adventure tourism, SWOT analysis, Kırıkkale

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri