Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENERJİ YÖNETİMİNİN BAŞARISINDA YALIN ALTI SİGMANIN ETKİSİ
(THE EFFECT OF LEAN SIX SIGMA IN THE SUCCESS OF ENERGY MANAGEMENT )

Author : Hakan TURAN  & Gökmen TURAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 112-121
    


Summary

Günümüzde rekabet koşulları her geçen gün zorlaşmaktadır. Şirketler rakiplerine üstünlük sağlamak için maliyetlerini azaltmaya yönelmişlerdir. Bu bağlamda şirketler maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan enerji giderlerine büyük önem vermektedirler. Enerji yönetimi için maliyetleri azaltmada farklı yöntemlere başvurulabilir. Bu çalışmada, enerji yönetiminin etkinliği için süreç iyileştirmeye dayanan yalın altı sigma metodunun kullanılabileceği söylenilmektedir. Enerji yönetim sürecinde veriler yalın altı sigma felsefesiyle ele alınarak israfların azaltılacağı vurgulanmıştır.Keywords
Enerji yönetimi, israf, süreç iyileştirme, yalın altı sigma

Abstract

Today, competition conditions are getting harder day by day. The companies incline to reduce their costs in order to gain superiority to their competitors. In this context, the companies attach great importance to the energy costs that constitute a significant part of their costs. Different methods can be used to reduce costs for energy management. In this paper, it is said that the lean six sigma method based on process improvement can be used for the effectiveness of energy management. In the energy management process, it was emphasized that wastes would be reduced by taking the lean six sigma philosophy.Keywords
Energy management, waste, process improvement, lean six sigma

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri