Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEPREM EĞİTİMİNİN İSTANBUL’DA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM BİLİNCİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİ
(EFFECTS OF EARTHQUAKE EDUCATION ON INCREASE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ EARTHQUAKE AWARENESS IN ISTANBUL )

Author : Neslihan YALMAN  & Yıldıray YALMAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 140-155
    


Summary

Bu çalışmada deprem öncesi, sırası ve sonrasında bireylerin davranış şekillerine ilişkin bilgilere odaklanılan eğitim sonrasında İstanbul’da ortaöğretim öğrencilerinin deprem bilincinin hangi ölçü ve yönde etkilendiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada deprem riskinin yüksek olduğu ilçelerde ikamet eden öğrencilerin ve öğretmenlerin depreme ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının ölçülmesi için anketler uygulanarak mevcut deprem bilinçlerine ilişkin durumları ölçülmüştür. Bir süre sonra ilgili gruplara deprem eğitimi verilmiş ve anket tekrar uygulanmıştır. Elde edilen bulgular göstermiştir ki; deprem bilinci eğitimi sonrasında öğrencilerin hazır bulunuşlulukları can ve mal kaybını en aza indirgemek için gerek duyacakları deprem bilincini sağlamada olumlu etki oluşturmaktadır. Öğretmen ve öğrencilere hayatları boyunca taşıyacakları deprem bilincini oluşturabilmek, eğitim ve öğretim etkinliklerinin depremi merkeze alacak şekilde organize edilmesi ve devam ettirilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple yerel yönetimlerin, özellikle ilk ve ortaöğretimin öğretim programları kapsamında öğretmen ve okul yöneticilerinin, etkin bir deprem bilinci sağlayabilecek şekilde konuyu ele alması gerekmektedir.Keywords
Deprem eğitimi, deprem bilinci, ortaöğretim, coğrafya eğitimi

Abstract

In this study, it was aimed to determine how the earthquake consciousness of secondary school students and their teachers was affected in Istanbul after education focusing on how individuals behave before, during and after the earthquake. A survey has been conducted to measure the knowledge, attitudes and behaviors of earthquake survivors residing in the regions with high risk of earthquakes. In addition, earthquake consciousness of teachers and students has been measured. One month later, the students and teachers were given earthquake training and the questionnaire was applied again. Findings showed that; earthquake awareness education has a positive effect on creating earthquake consciousness on students and teachers. Life-long earthquake consciousness is directly related to earthquake-oriented planning and maintenance of education and training activities. For this reason, local authorities, teachers and school administrators need to consider how to provide effective earthquake awareness.Keywords
Earthquake education, earthquake awareness, secondary education, geography education

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri