Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANADOLU HALK İNANIŞLARINDA BÖCEKLERİN YERİ VE ÖNEMİ
(IMPORTANCE AND ROLE OF INSECTS IN FOLK BELIEFS IN ANATOLIA )

Author : Emine DEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 196-201
    


Summary

Toplumlarda bilinen bir dinin veya öğretinin kuralları dışında kalan, ama halk arasında yaygın bir biçimde yaşatılan ve bir sonraki nesle aktarılan inançlar halk inanışları olarak kabul edilmektedir. Bir takım folklorik uygulamalar ve pratikler bu inanışlardan kaynaklanmaktadır. Yeryüzünde tür çeşitliliği açısından en kalabalık hayvan grubunu temsil eden böcekler, günlük hayatımızda çeşitli nedenlerle sürekli etkileşim içerisinde bulunduğumuz canlılardır. Bu çalışmada Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşayan halk topluluklarının inanışları literatürde yer alan çalışmalardan incelenerek, bu inanışlar arasında böceklere dair inançların ne kadar yer ettiği ve halkın günlük hayatında ne kadar yer aldığı araştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Anadolu’nun farklı bölgelerinde günümüzde uygulanmaya devam edilen inanışlar arasında böceklerle ilgili birçok inanışın yaşatıldığı, uygulanmakta olduğu ve bu inanışların bazı böcek türlerinin korunmasında önemli rol aldığı anlaşılmaktadır.Keywords
Böcekler, koruma, halk inanışları, Anadolu.

Abstract

Beliefs that are outside the rules of a religion or doctrine known in societies, but are widely lived among the people and passed on to the next generation, are accepted as folk beliefs. A number of folkloric practices stem from these beliefs. Insects representing the most crowded animal group in terms of species diversity in the world are living things in our daily lives where we interact continuously for various reasons. In this study, the beliefs of people's communities living in different regions of Anatolia were examined in the literature and the beliefs about insects and how much they took place in daily life were investigated. As a result of the investigations, it is understood that many beliefs about insects have been carried out and practiced in different regions of Anatolia and that these beliefs have an important role in the conservation of some insect species.Keywords
Insects, conservation, folk beliefs, Anatolia.

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri