Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YOLSUZLUK VE EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(ECONOMICAL IMPACTS OF CORRUPTION: THE CASE OF TURKEY )

Author : Kutay İŞLER  & Filiz KUTLUAY TUTAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 32-59
    


Summary

Yolsuzluk, küresel anlamda üzerinde en çok tartışılan ve mücadele edebilmek için çözüm yolları aranan en temel sorunlardan bir tanesidir. Yolsuzluğu bir kalıp içerisine koyarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi bir sorun olarak algılanan yolsuzluğa dair net bir tanım yapılamamaktadır. Ekonomideki en temel varsayım rasyonel insanın, kendi faydasını maksimize etmeye çalıştığıdır. Kendi faydasını düşünen bu bireyler ise toplumu oluşturmaktadır. Zira yolsuzluk, temelinde insanın olduğu her alanda ve her an karşımıza çıkmakta ve tüm topluma mal olmaktadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yolsuzluk, yıkıcı etkilerini beraberinde getirmiştir. Zaman içerisinde giderek kontrolden çıkan ve insafsızca artan menfaat kavgası, özellikle son dönemde ve globalleşmenin de rüzgârıyla öngörülemeyen boyutlara ulaşmıştır. Bu çerçevede tezin amacı yolsuzluk kavramını tüm boyutlarıyla ele almaktadır. Bu kapsamda yolsuzluk kavramı geniş bir şekilde incelenerek iktisadi açıdan yolsuzluğun açıklanmasında kullanılan modeller referans alınarak yolsuzluğun tanımı, unsurları, özellikleri, nedenleri ve türleri irdelenmiştir. Yolsuzluğun ekonomik etkileri çerçevesinde yaratmış olduğu tüm zararlar ekonomik kalemler bazında incelenerek yapılmış olan çeşitli ampirik çalışmalarla da desteklenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan yolsuzluk örnekleri mercek altına alınmıştır. Bu anlamda Türkiye’de yolsuzlukla mücadele de alınan önlemlere değinilmiştir. Araştırma sonucunda içerisinde insan faktörü olan her alanda yolsuzlukların olduğu fakat Türkiye’de bununla mücadele edilebilmek maksadıyla birçok düzenleme yapıldığı ve bu düzenlemelerin ufak çaplı yolsuzluklarda başarılı olduğu ancak büyük çaplı yolsuzluklarda yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.Keywords
Yolsuzluk, Ekonomi, Türkiye, Şeffaflık, Yatırım

Abstract

Corruption is one of the basic issues which are most debated on globally and which is searched for solution to overcome. It is going to be a mistake to evaluate it rigidly. It is not possible to make a certain definition of corruption which is perceived as a matter in national and international level. The most basic hypothesis in economy is that a rational person tries to maximise his own benefit. Those people who consider their own benefits from the society in as much as, corruption is seen everywhere which is related with human beings and it costs everyone in a society. As being in every field, also in economy, corruption leads to its destructive effects. The conflict of interest, which is out of control day by day and increasing unreasonably, especially recently, corruption has reached unpredictable dimensions with the impact of globalization. Within this scope, the aim of the thesis is to deal with the concept of corruption extensively. In this context the definition, the components, taking reference to the patterns which are used for explaining corruption in economy. All harms of corruption, caused by economical effects, are supported with various empirical studies by being investigated economically. The samples of corruption in the world and in Turkey are examined within this scope, being taken precautions towards corruption in Turkey mentioned. As a consequence of the study, it is determined that there are corruptions in every area where human factors are but in Turkey there are a lot of regulations to struggle with corruption and these regulations are effective just for minor corruptions. However, they are not enough for struggling with major ones.Keywords
Corruption, Economy, Turkey, Transparency, Investment.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri