Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SUMO SİMÜLASYON ARACINDA YOL HESAPLAMA ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ
(PERFORMANCE ANALYSIS OF PATH COMPUTING ALGORITHMS IN SUMO SIMULATION TOOL )

Author : Gulkaıyr Kalybek KYZY  & Cemil ÖZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 1-9
    


Summary

Trafik sorunu büyük şehirlerdeki insanlar için devam eden en önemli sorunlardan birisidir. İşe, okula vb yerlere varış ve çıkış saatlerindeki yoğunluk nedeniyle trafikte çok fazla zaman harcanmaktadır. Son zamanlarda artan trafik sıkışıklığının şiddetli etkisinden dolayı, insanlar trafikte zaman kaybı ve maaliyet artışı yaşamaktadır. Gerçek zamanlı trafik akışları veya geçmiş verilere dayanarak araçların seyahat rotaların optimize etmek için rota hesaplama algoritmaları önerilmiştir. En kısa yolu bulmak için Dijkstra algoritması, A * algoritması, Genetik algoritma, Floyd algoritması ve Karınca kolonisi algoritması gibi birçok algoritma kullanılır. Bu çalışmanın amacı, simülasyon yoluyla araçların hedeflerine ulaşmaları için en iyi yönlendirme algoritmalarının hangileri olduğunu bulmaktır. Çalışmada iki algoritma üzerinde durulacaktır. Bu nedenle, iki algoritma türünün performans analizlerini karşılaştırarak hangisinin az kenarlara (uç) giderek en hızlı ve en az maliyetli şekilde amaca ulaşmasını araştırmaktır. Çalışma görsel SUMO simulasyon aracını kullanarak gerçekleştirilmiştir. Sonuca göre A* algoritmasının arama süresinin Dijkstra’nın algoritmasından daha hızlı olduğunu göstermiştir.Keywords
Dijkstra algoritması, A* algoritması, SUMO, Rota hesaplama

Abstract

Traffic is one of the most important issues for people in big cities. We are spending too much time in traffic due to the intensity when we are going and coming from work, school or etc. Due to the serious consequences of the increase in traffic jams people are experiencing as well as the loss of time and a rise in traffic costs. Algorithms for calculating routes are proposed to optimize vehicle routes based on real-time traffic flows or historical data. To find the shortest path used many algorithms such as Dijkstra algorithm, A * algorithm, Genetic algorithm, Floyd algorithm and Ant colony algorithm. This study aims to find out which of the best routing algorithms are tools to achieve their targets through simulation, and the study will focus on two algorithms. Therefore, by comparing the performance analysis of the two types of algorithms, it is necessary to investigate which one reaches the least edges and reach the goal in the least cost way. The study was performed using the visual SUMO simulation tool. Based on the result, the A * algorithm showed that the search time was faster than Dijkstra's algorithm.Keywords
Dijkstra algorithm, A * algorithm, SUMO, route calculation

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri