Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


نظرة علمية بين ألفیة "ابن معطٍ" وألفیة "ابن مالك" دراسة مقارنة
(A COMPARATİVE VİEW ON IBN MUT AND IBN MALİK ELFİYES )

Author : Mustafa KESKİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1793-1814
    


Summary

يتناول هذا البحث المقارنة بین ألفیة ابن معطٍ وألفیة ابن مالك ، ومن خلال هذ البحث بعد أن أمعنا النظر في محتويات كلا الكتابين تناولنا منهج المؤلِّفين في النظم ، وأخذنا نماذج من محتويات موضوعات النحو، من حيث بيانُ قواعده ، وما تمتّع به كلٌّ من الكتابين من سمات عامّة ، وحاولنا الكشف عن أهمِّ مقوّماتِ ذلكَ المنهجِ ، ومن خلال هذا البحث حاولنا أن نظهر الفروق الجوهریة بین الكتابین وما لكلٍّ منهما من ممیِّزات في هذا العلم . لقد اهتمَّ العلماء قديما بعلم النحو وأخذ كلٌّ منهم یضع له قواعد وأصولا ومؤلَّفاتٍ، حتیَّ جاء الإمام ابن معطٍ فكتب ألفیته ثم جاء بعده الإمام ابن مالك فكتب مثلها تسهیلا لتعلُّم قواعد النحو وتیسیرا لحفظها. ولكل منهما مميِّزات في عديد من النِّقاط ، فأردنا أن نظهر تلك المميِّزات المختلفة حتىَّ يكون عونا للباحثين والدارسين على دراسة محتوى الكتابين. الكلمات المفتاحية: ابن معطٍ،ابن مالك،ألفية،النحو،الفرق İbn Mu‘t ve İbn Malik Elfiyyelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Özet Bu çalışmada İbn Mu‘t ve İbn Malik’in Elifiyye isimli eserleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Arap dili grameri alanında Elfiyye geleneği çerçevesinde kaleme alınan bu iki eser önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda Elfiyye isimli eser ilk defa İbn Mu’t tarafından kaleme alınmıştır. Daha sonra Elfiyye ismiyle eser, İbn Malik tarafından yazılmıştır. Bu çalışma iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde İbn Mu’t’un doğumu ilmi hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra İbn Mu‘t’un Elfiyye’si incelenmiş bu eserin önemli özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda eserin nazım çeşidi, üslubu, kapsamı ve kendine has bazı hususları örnekleler verilerek ortaya konulmuştur. İkinci bölümde İbn Malik’in doğumu, ilmi hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler verilmiş, Elfiyye’si incelenerek esere ilişkin belli başlı özellikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede eserin İbn Mu‘t’un Elfiyye’sinden sonra yazılmış olması onu etkileyip etkilemediği araştırılmış konuyla alakalı örnekler verilmiştir. İki eserin gramer kurallarını ifade etme biçimleri değerlendirilmiş, aralarındaki farklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda iki eser genel hatlarıyla mukayese edilerek her bir esere ilişkin kanaatlar paylaşılmıştır. Çalışma her bir esere ilişkin varılan sonuçları ve tavsiyeleri içeren o bir sonuç kısmıyla bitirilmiştir.Keywords
الكلمات المفتاحية: ابن معطٍ،ابن مالك،ألفية،النحو،الفرق Anahtar Kelimeler: İbn Mu‘t, İbn Malik, Elfiyye, Gramer, Fark,

Abstract

A comparative view on Ibn Mut and Ibn Malik Elfiyes abctract In this study Ibn Mu’t and Ibn Malik’s works named “Elfiyye” were handled comparatively. The grammar of Arabic language has been given great importance by linguistic scientists from the earliest times. In this context, the title of the “Elfiyye” was writen by Ibn Mu’t. After Ibn Mu’t, the work “Elifiyye” was writen by Ibn Malik in Nahiv area. With this work, we studied both works in general, and then we studied the styles of masterpieces of both authors. We tried to explain each author by giving examples to the styles of verse. In the meantime, we tried to determine the styles of expressing the linguistic rules of each of the two works and the characteristics of each of them. In this frame we tried to reveal the uniqe aspects of each work with examples from both works. By this means, we have determined that the two works have different important points. We hope that such a study will help researchers and readers.Keywords
Key Words: Ibn Mu’t, Ibn Malik, Elfiyye, Grammar, Difference

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri