Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LAUGHING AT PEOPLE IN PAIN: DARK (BLACK) HUMOR IN HOWARD BARKER’S THE CASTLE
(HOWARD BARKER'IN THE CASTLE ADLI OYUNUNDA ACI ÇEKEN İNSANLARA GÜLMEK )

Author : Sedat BAY    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1757-1770
    


Summary

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından bu yana, yazarlar ve farklı alanlardaki bilim insanları, hayatta kalmak için bir araç olarak kullanılan Kara Mizah konusuna karşı büyük bir ilgi duymaktadırlar. Bizim çalışmamızda da görüldüğü gibi, Kara Mizah büyük felaketlerin ya da dehşet verici sonuçlar ortaya çıkaran savaşların ardından sıkıntıları unutmak ve unutturmak için bir araç olarak görülür. Bu yazarlardan biri olan Howard Barker, The Castle (1985) adlı oyununda Kara Mizah aracılığıyla insanlığın durumunu ele almakta ve çağdaş toplumu Ortaçağ Avrupa’sında geçen bir hikâyeyle eleştirmektedir. Toplumların katı hiyerarşileri, savaşların korkunç katliamları, birleşik kimliğin kaybedilmesi veya modern toplumun şok edici etkilerinin hicvedildiği bu eser, bir taraftan insanlığın durumunun kasvetli olduğunu kabul ederken, diğer yandan ise bireyin eşsizliğini onaylar. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin kutsal kenti olan Kudüs’ü kurtarmak için kutsal savaşa katılan bir toprak sahibinin eve geri döndüğünde kendi topraklarını yeni bir düşünce sistemi ve yaşam anlayışı tarafından işgal edilmiş olarak bulması Kara mizahın en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Okuyucuya ve izleyiciye düşen ise, bu acı duruma gülmekten başka bir şey değildir, çünkü mevcut acılar karşısındaki tek savunma mekanizması Kara Mizahtır.Keywords
Kara Mizah, The Castle, Howard Barker, Haçlı Seferleri, Gülme

Abstract

Since the second half of the twentieth century, writers and scientists in different fields have a great interest in the subject of Black Humor, which is used as a tool to survive. As we have seen in our study, Black Humor is seen as a means both to forget and to cause the others to forget the troubles following great disasters or wars. One of these writers, Howard Barker, in his play The Castle (1985), addresses the state of mankind through Black Humor and criticizes contemporary society with a story in Medieval Europe. The rigid hierarchies of the societies, the terrible massacres of wars, the loss of the united identity, or the shocking effects of modern society are seen ridiculed, acknowledging on the one hand the state of humanity as bleak and confirming the uniqueness of the individual on the other. We encounter one of the most beautiful examples of black humor when a landowner who returns to his home after taking part in a holy war to save to Jerusalem, the holy city of Christianity and Judaism, to see that his land was occupied by a new system of thinking and a new sense of life. The only thing that the reader and the audience can do in this situation is to laugh, because the only defense mechanism against the existing pains is the Black Humor.Keywords
Black Humour, The Castle, Howard Barker, Crusades, Laughter

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri