Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEVLEVÎLİKTEKİ NEFİS MERTEBELERİNİN SEMÂ AYİNİ'NDE SEMBOLİZE ETTİĞİ RENKLER
(THE SYMBOLISED COLORS OF THE DEGREES OF THE SOUL İN MAWLAVİSM ON SEMA CEREMONY )

Author : Ayşegül SUTEKİN  & F. Nurcan SERT  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 10-17
    


Summary

Nesneleri tanıtma ve ayırt etmek için kullanılan en belirleyici unsurlardan biri renk sembolizmidir. Yani bir nesneyi diğerinden ayırt etmek için kullanılan en kolay yollardan biridir. Varlık âleminde her şeyin ayırıcı bir rengi vardır ve bu renklerin birbirinden farklı anlamlar ifade ettikleri bilinmektedir. Yapılan bir çok araştırma renklerin canlılarla sadece somut olarak değil, soyut anlamda psikolojileriyle de ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Renklerin, insanların ruh halleri ve kişilikleri üzerinde bazı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Günümüzde psikoloji ve modern bilim, renklerin insanların tedavilerinde ve psikolojik olarak rahatlamalarında etkilerinin olduğu iddiasındadır. Bu makale insanların iç ve dış dünyalarında oldukça etkili olan renklerin, Mevlevîlikte de simgesel anlamlar taşıması, renkler vasıtasıyla verilen mesajlara dikkat çekmek ve semâ ayinindeki selâmları temsil eden dört rengi belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.Keywords
Renkler, Tasavvuf, Mevlevîlik, Nefis mertebeleri, Semâ ayini

Abstract

Color symbolism is one of the most decisive elements used to identify and distinguish objects. In other words, it is one of the easiest ways to distinguish one object from another. In the realm of existence, everything has a distinctive color and it is known that these colors have different meanings. Many researches have shown that color is related not only with living beings but also with abstract psychology. Colors are known to have some effects on people's moods and personalities. Today, psychology and modern science claim that colors have an effect on people's treatment and psychological relief. This article has been prepared in order to emphasize the colors that are very effective in the inner and outer worlds of the people, to have symbolic meanings in the Mawlavism, to draw attention to the messages given through the colors and to indicate the four colors that represent the 4 selams in the Mevlevi Sema Ceremony.Keywords
Colors, Mysticism, Mawlavism, The Degrees of the Soul, The Mawlavi Sema Ceremony

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri