Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE TUTUMLARININ ÖZYETERLİLİK VE ANKSİYETEYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY ATTITUDES AND EFFICIENCY AND ANXIETY )

Author : Elif MUTLU  & Didem Dilge YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 18-31
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı; 10-14 yaş ergenlerin özyeterlik düzeyinin anksiyete duyarlılığı ve ebeveyn tutumuyla ilişkisini incelemektir. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar için Öz-Yeterlik Ölçeği, Çocuklar için Anksiyete Duyarlılığı İndeksi ve Anne-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analiz sonuçlarında; Sosyal özyeterlik, akademik özyeterlik, duygusal özyeterlik ve genel özyeterlik ile anksiyete duyarlılığı arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel özyeterlik puanı ile ebeveyn tutumunun kabul/ilgi ve psikolojik özerklik alt boyutu ile pozitif yönde ve orta düzeyde, kontrol/denetleme alt boyutu ile arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki görülmüştür.Keywords
Özyeterlik, Anksiyete, Anksiyete Duyarlılığı, Ebeveyn (Anne-Baba) Tutum

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy level and anxiety sensitivity and parental attitude. Personal Information Form, Self-Efficacy Scale for Children, Anxiety Sensitivity Index for Children and Parental Attitude Scale were used in the study. In the results of the analysis conducted within the scope of the research; A negative and moderate significant relationship was found between social self-efficacy, academic self-efficacy, emotional self-efficacy and general self-efficacy and anxiety sensitivity. There was a positive and low correlation between the general self-efficacy score and parental attitude with the sub-dimension of acceptance / interest and psychological autonomy in a positive and moderate level.Keywords
Self-efficacy, Anxiety, Anxiety Sensitivity, Parent (Parent) Attitude

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri