Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI MEDRESELERİNDE BOZULMA VE ISLAHAT
(CORRUPTION AND REFORM IN THE OTTOMAN MADRASAS )

Author : Hüseyin GÜLTEKİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1717-1726
    


Summary

Medrese eğitim teşkilatı devletin diğer teşkilatları gibi 16. yüzyılda gerilemeye başlamıştır. Osmanlı medreselerinin başlıca problemleri olarak; mollazade denilen ulema ailesi çocuklarının imtiyaz tanınarak ilmiye makamlarına getirilmesi, özellikle tayin edilmeyi bekleyenlerin isimlerinin yazıldığı defterleri (ruznamçe) tutanların ve hâkimlik yapan kadıların rüşvet yemesi, akli derslere medrese eğitim müfredatında ilk döneme göre daha az yer verilmesi, istihdam alanına göre öğrenci sayısının/ iş taleplerinin artması sayılabilir. Tüm bu sorunlar medresede ilmi performansın ve verimin azalmasına yol açmış ve sonuçta da eğitimde gerilemeye sebep olmuştur. Bu gerileme ve bozulmalar sürekli şikâyet konusu olmuşsa da uzun zaman giderilememiş ve medrese sisteminde ıslahat yapılamamıştır. Bazı önemli kişiler tarafından medrese eğitim sistemi için çözüm önerileri yapılmışsa da bunlar yerine getirilememiştir. İkinci meşrutiyet döneminde Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ve Şeyhülislam Hayri efendiler tarafından uzun süredir beklenen medrese ıslahatı geçirilmiştir. İstanbul’daki medreselerin bir çatı altında toplanması ve ders müfredatına müspet ilimlerin konmasıyla yenilikler gerçekleştirilmiştir. Medreselerden beklenen sonuçlar henüz alınmaya başlamışken 1924 yılındaki kapatılma kararıyla medreseler tüm Türkiye çapında kapatılmıştırKeywords
Eğitim, Osmanlı Medresesi, medresede gerileme, medresenin problemleri, ıslahat.

Abstract

The Madrasa education system started to decline in the 16th century like the other organizations of the Ottoman Empire. One of the major problems of Ottoman Madrasas, was that they bring the children of Scholars family called "Mollazade" to bring İlmiye authorities with privileges. Especially those whose names are written (ruznamçe) of holding and bribery of judges engaged’ Qadhi’, less courses of education in the Madrasa education curriculum than in the first semester, increasing the number of students by employment area and increasing demand for jobs. All these problems led to a decrease in scientific performance and productivity in the Madrasa and cosequently a decline in education ocurred. Although These regressions and complaints were subject to constant complaints, there was no improvement in the system of education in the Madrasa. The Madrasa rehabilition of the Ottoman State, which was only recently implemented, has been short-lived. In the second constitutional period, the long-awaited Madrasah rebellion was realized by the Sheikhulislam Musa Kazim Efendi and Sheikhulislam Hayri Efendi innovations have been realized by gathering the Madrasas in Istanbul under a roof and putting the positive sciences into the curriculum. The Madrasa closure decision was taken in 1924. Before the expected results of the Madrasa, it was closed throughout TurkeyKeywords
Education, Madrasa of Ottoman, recession in Medrese, problems of madrasa, reform.

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri