Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE VERGİLERİN TARHINDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
(THE SPECIFIC CONDITIONS RELATED TO THE PRESCRIPTION IN IMPOSITION OF TAXES IN TURKEY )

Author : Fatma TURNA  & Burcu KUZUCU YAPAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1661-1675
    


Summary

Vergi Usul Hukuku’nda zamanaşımına yönelik belirtilen beş yıllık süre aksine bir hüküm bulunmadıkça bütün vergiler için geçerli olmaktadır. Tarh zamanaşımı süresinin başlangıcı kural olarak vergiyi doğuran olaya bağlanmaktadır. Vergiyi doğuran olayda vergilerin özelliklerine göre ilgili oldukları vergi yasalarında farklılık arz etmektedir. Zamanaşımı bu özel hükümlere bağlı kaldığından bazı vergiler ve durumlar açısından farklılık arz etmektedir. Çalışmada bu özel hususlar vergi hukuku çerçevesinde incelenmiştir.Keywords
Tarh zamanaşımı, zamanaşımı başlangıcı, zamanaşımı süresi.

Abstract

Unless there is a provision in the Turkish Tax Law contrary to the five-year period stipulated for prescription, the prescription is valid for all taxes. The imposition prescription period is linked to the taxable evet as a rule. The taxable event is indicated in revelant tax laws according to the characteristics of the taxes. Since time prescription also depend on these special provisions, it differs in terms of certain taxes and situations. In the study, these special cases were examined within the framework of Turkish Tax Law.Keywords
Imposition prescription, prescription beginning prescription period.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri