Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜLTÜR MİRASININ ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF SANATI OLARAK SUNUMU; AHMET ERTUĞ ÖRNEĞİ
(PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE AS CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY ART; AHMET ERTUĞ SAMPLE )

Author : Oylum TUNÇELLİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1697-1706
    


Summary

Geçmişten itibaren insanoğlu varlığını bir sonraki nesillere aktarma aracı olarak belgeler bırakmıştır. Mağara duvarlarına yapılan resimler ile başlayan belge üretimi ve barınma ihtiyacı ile geliştirilen mimari yapıların kalıntıları toplumların kültür mirası olarak adlandırdığı parçaları oluşturmuştur. Mimari yapıldığı dönemin toplumsal ve teknolojik gelişmişliğini anlayabileceğimiz yapılar üreterek kendinden sonraki nesilleri bilgilendirir. İcad edildiği tarihten itibaren önemli bir belge üretme aracı olan fotoğraf geçmiş yıllarından bu yana kültür ve sosyal yaşamın görsel kayıtlarını üretmeyi kendisine konu edinmiştir. Keşfinin gerçekleştiği 1826 yılından itibaren mimari yapılar fotoğrafın ana konularından birini oluşturmaktadır. Mimari fotoğraf alanında fotoğraf üreten sanatçı Ahmet Ertuğ almış olduğu eğitim ve çağdaş sanat bilgisiyle birleştirdiği özel bakış açısı ile kültür mirası olan binaların fotoğraflarını üretmektedir. Duesseldorf fotoğraf ekolü bakış açısı ile çağdaş bir yorum getirerek ürettiği bu çalışmalar geleneksel değerlerin çağdaş bir yorumu olması açısından önemlidir. Özel teknik donanımlar ile oluşturulan görüntüler gelişmiş baskı yöntemleri ile albüm ve kitaplara dönüşmüştür. Bu araştırma ile mimari fotoğraf alanında yapılan bir çalışmanın sanat eseri (kültür mirasına) olarak üretilmesi aktarılmıştır.Keywords
Görsel Belge,, Mimari Fotoğraf, Duesseldorf Ekolü, Ahmet Ertuğ

Abstract

From the past, man has left documents as a means of transferring his existence to the next generations. The documents that started with the paintings on the walls of the cave and the need for sheltering and the architectural structures developed constitute the cultural heritage of societies. The architecture informs the next generations by producing structures in which we can understand the social and technological development of the period. The photograph, which is an important tool for producing documents since its introduction, has been the subject of producing visual records of culture and social life since its past years. Since the discovery of the building in 1826, the architectural structures are one of the main subjects of photography. Ahmet Ertuğ, who produces photographs in the field of architectural photography, produces photographs of buildings with cultural heritage with a special perspective that he combines with the knowledge of education and contemporary art. These works produced by bringing a contemporary interpretation with the Dusseldorf photography school perspective are important in terms of having a contemporary interpretation of traditional values. Images created with special technical equipment have turned into albums and books with advanced printing methods. In this research, the production of a study in the field of architectural photography as a work of art (cultural heritage) was conveyed.Keywords
Visual Document, Architectural Photography, Dusseldorf School, Ahmet Ertuğ

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri