Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS PROGRAMI 2018 YILI MEZUNLARININ MEZUN OLDUKLARI BÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE VIEWS AND RECOMMENDATIONS OF THE GRADUATES OF THE TRAKYA UNIVERSITY STATE CONSERVATORY UNDERGRADUATE PROGRAMS ON THE GRADUATION OF 2018 )

Author : Gökhan BAK  & Öğünç POYRAZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1628-1638
    


Summary

Bu araştırma Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Programında 2018 yılında mezun olan öğrencilerin mezun oldukları bölüme ilişkin görüş ve önerilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma için gerekli bilgilere kaynak tarama yöntemi ile ulaşılmış, mezun olan öğrencilerin bölüme ilişkin görüş ve önerilerini tespit etmek için anket kullanılmıştır. Ankette yer alan çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların analizi tablolar halinde gösterilerek bulgular elde edilmiştir. Araştırmanın amacına göre de bu bulgular yorumlanmıştır.Keywords
Devlet Konsertavuvarı, Müzik Eğitimi.

Abstract

This research was conducted in order to examine the opinions and suggestions of the students who graduated from the undergraduate program of the Trakya University State Conservatory in 2018. The information needed for the research was obtained by using the source screening method and the questionnaire was used to determine the opinions and suggestions of the graduating students about the department. The analysis of multiple-choice and open-ended questions in the questionnaire was presented as tables and findings were obtained. These findings were interpreted according to the purpose of the study.Keywords
State Conservatory, Music Education

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri