Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ЖАСТҮРІКТЕРДІҢ БІЛІМ САЛАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ
(PEDAGOGICAL POSITION OF YOUNG TURKS IN DEVELOPMENT OF EDUCATION )

Author : Kanat BAZARBAYEV  & Rakhmet USENBEK  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 5
Page : 65-69
    


Summary

Жастүріктердің «Бірлік және Даму» партиясы билік басына келген соң бағдарламалық құжаттарында халық ағарту мәселелерін қарастырды. Көптеген газеттік мақалалар мен кітапшаларда халық ағартуды жан-жақты дамыту жөнінде ойлар айтылып, халықтың санасына сіңіру себептері көрсетіле бастады. Жан-жақты дамудың басты қаруы ретінде халық ағартуды дамыту идеясы осы кезеңде түрік зиялыларының арасында кең таралып, жастүріктер үкіметі бастауыш мектептермен бірге толық емес орта мектептерді дамытуға көңіл бөле бастады. 1910 ж. мектептердің бағдарламаларын қайта қарау жөніндегі комиссия құрды. Идадие мектептерінде бастауыш мектептердегі сияқты білікті мұғалім кадрлар жетіспеді. Яғни, Түркияда мектеп бағдарламалары дәстүрлі мұсылмандық мектептерден қол үзе бастағанымен, мұғалім кадрлардың тапшылығы айқын сезіле берді. Бірқатар ірі қалаларда, уәлаят орталықтарында идадие мектептерінің базасында лицейлер ашу қолға алынды. Жастүріктердің 1908 ж. революциядан соң мектеп ісінде атқарған шаралардың бірі қыздарды оқыту мәселесіндегі жетістіктерді айтуға болады. Жастүріктер революциясына дейін мұсылман қыздары тек бастауыш білім алуға құқылы болғандығын ескерер болсақ, онда реформаның әйел теңдігі мәселенің түбегейлі шешуге бағыт алғандығын аңғаруға болады. Білім беру ісіндегі жастүріктер үкіметінің реформалары университет саласын да қамтыды. Революциядан соң іле-шала университеттердің факультеттерінің жаңа бағдарламасы жасалды және ол оқу бағдарламалары біліктілігін көтеретін жаңа пәндермен толықтырылды. Революциядан кейінгі кезеңдерде университеттер өз студенттерін Еуропаға тәжірибеден өтуге жібере бастады. Осылайшы мектеп жүйесін кадрлармен қамтамасыз етуге 1908 жылдан кейін кең түрде көңіл бөліне бастады. Стамбулда педагогикалық оқу орындарының көптеп ашыла бастауы жаңа үлгідегі мектептердегі кадр тапшылығы мәселесін біршама шеше алды.Keywords
Түркия, жастүріктер революциясы

Abstract

In this article questions of national education mentioned in information documents after coming to power of “Unity and Development” party are offered for consideration. Thoughts of all-round development of national education are expressed in many newspaper articles and brochures and the reasons of extension of this idea among the people are specified. As the main weapon of all-round development the idea of national education had wide circulation among Turkic elite, materials that the government of Young Turks was engaged in development of elementary and incomplete high schools are given. In 1910 the committee was set up to revise the programs of this level. Idadie schools lacked qualified teachers as elementary schools. In other words, although the school programs in Turkey began to break through traditional Muslim schools, the staff shortage was obvious. Opening of lyceums on the basis of Idadie schools were put in hand in a number of major cities, in the provincial centers. One of the events that took place after the 1908 revolutionary was school work, the success of teaching girls. Bearing in mind that before the Revolution, Muslim girls were entitled to primary education, it would be clear that the reform of women was focused on a radical solution. Reforms of the Young Turks government in education also covered the university industry. After the revolution, a new program of universities faculties was developed and supplemented with new disciplines that would enhance the qualification of the curriculum. During the post-revolutionary period, universities began sending their students to study in Europe. Thus, after 1908, the staff of the school system began to pay more attention to staffing. Opening of a number of pedagogical educational institutions in Istanbul has considerably solved the problem of personnel deficit in schools of new type.Keywords
Turkey, revolution of Young Turks

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri