Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULAŞIM MEMNUNİYETİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
(TRANSPORTATİON SATİSFACTİON ATTİTUDE SCALE DEVELOPMENT: AN APPLİCATİON İN HARRAN UNİVERSİTY )

Author : Harun SERT  ; Ahmet BOZO & Mehmet MİMAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1585-1594
    


Summary

Günlük yaşantıda önemli bir yer tutan ulaşım memnuniyeti üniversite öğrencileri için de ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışma ile Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nin şehir merkezinden yaklaşık 30 km mesafede kurulu Osmanbey kampüsüne ulaşımda öğrencilerin ulaşımda sahip oldukları hizmet memnuniyetine yönelik ulaşım öncesi, ulaşım esnası ve genel olmak üzere “memnuniyet” ölçeği geliştirilmektedir. Yapılan geçerlilik ve güvenirlik analizleri ölçeğin oldukça geçerli ve güvenli olduğunu göstermekte olup, pilot uygulama olarak kolayda örnekleme ile seçilen 86 öğrencinin demografik özelliklerinin (cinsiyet, bölüm, sınıf, yaş, yaşadığı ilçe, kampüsü geliş şekli, haftalık ders sayısı vb.) onların ulaşım memnuniyeti düzeylerine etkisi araştırıldığında öğrencilerin bölümlerinin onların ulaşım öncesi ve esnasındaki memnuniyetlerine 0,05 anlamlılık düzeyinde etkili olduğu görülmekte olup, bu alanlardaki ulaşım memnuniyetine en çok inşaat bölümü öğrencileri sahipken en az diğer bölümlerde okuyanların sahip olduğu tespit edilmiştirKeywords
Harran Üniversitesi, Ulaşım Memnuniyeti Ölçeği, Demografik Özellikler

Abstract

Transportation satisfaction, which has an important place in daily life, has a special importance for university students. With this study, in satisfaction ran scale is developed before transportation, during transportation and general transportation for the service satisfaction of the students in the transportation to the Osmanbey campus, which is 30 km away from the city center of Şanlıurfa Harran University. The validity and reliability analyzes of the scale indicate that the scale is highly valid and reliable, and the demographic characteristics effects (gender, department, class, age, district, campus, number of courses, etc.) of the 86 students selected by convenience sampling on the level of transportation satisfaction, (before, during and overall transportation) are analyzed as a pilot study. Among them only students' department was found to be significant on before and during their transportation satisfaction at the level of 0.05. The most satisfied department was determined to be civil engineering while the least one was students of other departments.Keywords
Harran University, Transportation Satisfaction Scale, Demographic Characteristics

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri