Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NİĞDE İLİNDE BUĞDAY BİTKİSİNDE TESPİT EDİLEN AFİT TÜRLERİ
(APHID SPECIES DETERMINED IN WHEAT IN NİĞDE PROVINCE )

Author : Serdar YÜKSEL  & Özgür EROĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1562-1571
    


Summary

Afitler bütün bitkilerde olduğu gibi tarımı yapılan bitkilerde de zararlara yol açar; bitkilerin özsuyunu emmeleri esnasında kalite ve verim kayıplarına neden olmaları, birlikte çıkardıkları toksik maddelerle bitkide gal oluşumu, yapraklarda kıvrılma, sararma, kuruma ve renk değişimi, bitki gelişiminin yavaşlaması veya durması, bitki virüslerinin aktarılması bunlardan en önemlileridir. Niğde ili ve çevresinde buğday yetiştiriciliği tarımsal faaliyetler bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle buğday bitkisinde zararlı afitlerin belirlenmesi, bu afitler ile ilgili biyolojik ve kimyasal mücadelenin doğru bir biçimde yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda buğday bitkisinde zararlı afitleri tespit etmeyi amaçladık, bu çalışmanın ikincil amacı ise Türkiye afit faunasına katkı sağlanmasıdır. Yaprak bitleri Niğde il merkezi ve köylerinden buğday bitkisinden Mayıs-Haziran döneminde toplanmıştır. Yaprak biti konukçu bitkiden 0 numara fırça ile alınarak etil alkol bulunduran cam şişelere alınmıştır. Sırası ile KCl, kloralhidrat, fenol, alkol serilerinden geçirilerek, kanada balzamı kullanılarak preparatları hazırlanmıştır. Teşhisleri Blackman ve Eastop (2000)’e göre yapılmıştır. Niğde ilinde tarımı yapılan buğday bitkisinde zararlı olan yaprak bitleri Sitobion avenae (Fabricius), Sitobion fragariae (Walker), Rhopalosiphum padi (Linnaeus), Diuraphis noxia (Mordvilko) ve Hysteroneura setariae (Thomas)’ olarak tespit edilmiştir.Keywords
Buğday Aphidleri, Aphid, Niğde, Türkiye Aphidleri, Fauna, Aphidoidea

Abstract

As in all plants, aphides produce damage to cultivated plants; they cause loss of quality and yield during plants sucking of sap, the formation of galaxies in the plants, curling, winding, drying and color change of plants, slowing or stopping of plant growth, transferring plant viruses are the most important ones. Wheat culture in and around Niğde province has an important place in terms of agricultural activities. For this reason, the identification of harmful aphids in wheat plants is very important for the biological and chemical struggle related to these aphids to be done correctly. Therefore, in our study, we aimed to detect harmful aphids in wheat plants, while the secondary objective of this study is to contribute to Turkey aphid fauna. Aphids collected from the Niğde province center and its villagers during the May-June period of the wheat plant. Leaf bitter host was taken with 0 number brush and taken to glass bottles containing ethyl alcohol. Preparations were prepared by using KCl, chloralhydrate, phenol, alcohol series and canada balsam in order. Diagnosis was made according to Blackman and Eastop (2000). The aphids which are harmful in agriculture wheat plant in Niğde province were determined as Sitobion avenae (Fabricius), Sitobion fragariae (Walker), Rhopalosiphum padi (Linnaeus), Diuraphis noxia (Mordvilko) and Hysteroneura setariae (Thomas).Keywords
Wheat Aphid, Aphid, Nigde, Turkey Aphid, Fauna, Aphidoide

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri