Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE USE OF GEOMETRIC MORPHOMETRY TECHNIQUES IN THE DIFFERENTIATION OF SPECIES AND SUBSPECIES
(TÜR VE ALTTÜRLERİN AYRIMINDA GEOMETRİK MORFOMETRİ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI )

Author : Serdar YÜKSEL  & Özgür EROĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1595-1602
    


Summary

Geometrik morfometri, dijital fotoğrafları ve yazılımları kullanan şekil tabanlı bir sınıflandırma aracıdır. Zooloji, botanik, morfolojinin çok önemli olduğu anatomi alanlarında geometrik morfometri yöntemlerini kullanarak çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırabiliriz. Taksonomik çalışmalarda birbirine çok benzeyen türlerin ayırt edilmesi bunlardan biridir. Geometrik morfometri, şu durumlarda araştırmacılara büyük faydalar sağlamaktadır: 1. Ayrımı zor olan farklı türlerin ayrılmasında. 2. Yeni oluşan alt türlerin tanımlanmasında 3. Arı ırkının ayrımında ve saf arı ırkının elde edilmesinde (Gençer 1999) (Nazzi 1992). 4. Anatomik yapıların karşılaştırılması. Örneğin şizofren ve normal beyin arasında ayrımı yapmakta (Waleed 2000). 5. Coğrafi olarak izole olmuş tür ve alt türlerin hangi bölgeye ait olduklarının belirlenmesinde 6. Radyolojik, histolojik ve elektron mikroskobik görüntüleri sınıflandırmak ve ayırmakta kullanılabilir. Geometrik morfometrin avantajları şunlardır: 1. Moleküler genetik ve biyokimyasal yöntemlerden çok daha ucuz hatta hiç bir maliyetin olmadığını söyleyebiliriz. 2. Bu yöntemle hızlı sonuç elde edilir. 3. Çok sayıda örneğin, aynı anda çalışmanıza izin verir. 4. En son ve ileri istatistiksel yöntemlerden "çok değişkenli istatistikleri" kullanır. 5. DNA'nın izole edilmediği fosil örneklerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada geometrik morfometri yöntemi en ince ayrıntısına kadar bir örnek ile adım adım anlatılmıştır. Bu çalışmadaki amacımız araştırmacıların bu yöntemi öğrenmeleri ve bu yöntemin ilgili araştırmacılar arasında yaygınlaşarak bilime katkı sağlanmasıdır.Keywords
Geometrik morfometri yöntemleri, çok değişkenli istatistik, biyometri yazılımı

Abstract

Geometric morphometry is a shape-based classification tool. It uses only digital photographs and software. Using geometric morphometry methods in zoology, botany, anatomy areas where morphology is very important can make our work very easy. Namely; sometimes we find it difficult to distinguish species that are very similar to one another. Geometric morphometry works very well in the following situations: 1. In the separation of different species, which are difficult to distinguish. 2. Identification of newly formed subspecies 3. In the distinction of bees race and to get pure bee race (Gençer 1999), (Nazzi 1992). 4. Comparing the anatomical structures. eg in distinguishing between schizophrenic and normal brain (Waleed 2000). 5. Where geographically isolated species and subspecies have been identified, 6. Can be used to classify and distinguish between radiological, histological and electron microscopic images. The advantages of geometric morphometrine are: 1. We can say that it is much cheaper than molecular genetics and biochemical methods, and even there is no cost at all. 2. Quick result is obtained with this method. 3. Numerous samples allow you to work at the same time. 4. Uses "multivariate statistics" from the latest and advanced statistical methods. 5. Provide assessment of fossil specimens which DNA is not isolated. In this study, the geometric morphometry method is described step by step until the finest detail. The method is supported by an example while being explained. Our goal in doing this study is for researchers to learn this method and to spread it.Keywords
Geometric morphometry methods, multivariate statistic, biometry software

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri