Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRATEJİK VE TAKTİK AÇIDAN SARIKAMIŞ HAREKÂTININ SEBEPLERİ VE GÜNÜMÜZÜ ETKİLEYEN SONUÇLARI
(CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE SARIKAMIS OPERATION FROM THE STRATEGIC AND TACTICAL POINT OF VIEW )

Author : Güray ALPAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1544-1561
    


Summary

Tarihi olayların değişik kaynaklar incelenerek, tarafsız bir şekilde bütün yönleriyle incelenmesi gerekir. Sarıkamış Harekatı Türk tarihinde en fazla tartışılan ve hala tartışılmaya devam eden savaşlarından birisi olmaya devam etmektedir. Bunun başlıca nedeni, harekâtın o günlerdeki şartların etkisi altında değerlendirilmemesi yanında taraflı birkaç kaynağa dayandırılarak açıklanmaya çalışılmasıdır. Türk tarihinde “Sarıkamış Harekâtını genel olarak, soğuk iklim koşulları ve teçhizat eksikliği dikkate alınmadan, bir macera hevesi ile “tek kurşun atılmadan verilen 90.000 şehit” kalıbına sığdırılarak anlamlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Şüphesiz hiçbir harekâtın kusursuz olduğu iddia edilemez. Ancak bilimsellik; yaşananı somutlaştırma yanında, zaman ve mekân çerçevesinin de göz önüne alınmasını gerektirir. Tarihsel olayların değerlendirilmesinde; duygusallık ve olayı etkileyen tüm ana faktörlerin incelenmemesi bizi yanlışa götüren en önemli sebeplerdir. Bu nedenle duygusal yaklaşarak dramatize etmek yerine, olaylara daha geniş bir çerçeveden bakarak o dönemde bu harekâtı etkileyen ana faktörlerin incelenmesinde yarar olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı kaynakları inceleyerek, Sarıkamış Harekâtını öncesi ve sonuçlarıyla değerlendirmek ve bundan sonraki araştırmalar için değişik bir bakış açısı sunmaktır.Keywords
Sarıkamış, Birinci Dünya Savaşı, Ruslar, Kafkasya, Doğu Cephesi

Abstract

Historical events must be examined objectively using different sources. Sarıkamış Operation continues to be one of the most controversial and debated battles in Turkish history. The main reason for this is that the operation is not generally evaluated under the influence of the conditions in those days, and trying to explain based on several biased sources. In Turkish History, Sarıkamış is seen as an operation in which the cold climate conditions and the lack of winter equipment were not taken into consideration. Sarıkamış also caused the loss of 90.000 soldiers with barely a shot being fired with the enthusiasm of an adventure. No operation can be claimed to be perfect. However being scientific requires consideration of the frame of time and space. The inability to examine all the main factors affecting the emotional and the event in the evaluation of historical events are the most important reasons that lead us to the wrong. Therefore, instead of dramatizing the events by emotional approach, it is thought to be useful examining the main factors affecting this operation at that time by looking at events from a broader framework. The aim of this study is to examine the different sources and evaluate the operation of Sarıkamış before and by the results and provide a different perspective for subsequent research.Keywords
Sarıkamış, First World War, Russians, Caucasus, Eastern Front.

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri