Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEOMETRİK DESEN VE BLOKLARIN KIYAFETLERE UYARLANMASI
(ADAPTATION OF GEOMETRIC PATTERNS AND BLOCKS TO CLOTHES )

Author : Tuğba ÖZTÜRK  ; Nazan AVCIOĞLU KALEBEK; Gökçe ÖZDEMİR & Ebru ÇORUH  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1499-1512
    


Summary

Günümüzde giysilerin modaya uygun hazırlanmasında tüketicinin istekleri de göz önünde tutulmaktadır. Bir giysiyi tercih eden kişiler güzel giyinmenin yanında, renk, uyum, çizgi, biçim ve şekil olarak bütüne önem vermektedirler. Bu yüzdendir ki müşteri istekleri giyim ürünlerinde belirleyici bir kıstas olarak etkilerini hissettirir. Bu durum tasarımcıları harekete geçirmiş ve farklı arayışlara sürüklemiştir. Bunlardan bazıları ise geometrik şekillerin giyilebilir sanat uygulamaları olmuştur. Modada geometriyi kullanmak bilinçli moda izleyici kitlesinin oluşmasını sağlamakta ve farklı, özgün tasarımların varlığını ortaya çıkarmakta, disiplinler arası etkileşimin sonuçlarındaki olumlu yaklaşımları gözler önüne sermektedir. Özellikle şekil, desen, form ve süslemelerle tarih boyunca geometrik moda açısından bu etkileri görmek mümkündür. Geometri sayesinde insan ve insan ölçüleri temel alınarak, malzemeye üç boyut kazandırılmakta ve bedenin üzerine kurgulanarak strüktürel yapılar oluşturmaktadır. Bu çalışmada geometrik şekillerden etkilenilerek 9 adet tasarım yapılmış ve bu tasarımlar cansız manken üzerine giydirilmiştir. Bu tasarımların tek tek model analizleri yapılarak, model ve kullanılan materyaller hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç olarak, geometrik formların tasarım ile birleşerek farklı bir boyuta taşınması sağlanmaya çalışılmıştır. Aslında gündelik hayatımızın içerinde olan geometrik desen ve bloklardan esinlenerek ortaya yeni ve özgün tasarımlar çıkarılması amaçlanmıştır.Keywords
Moda ve sanat, geometrik desenler ve bloklar, geometrik şekiller, giysi tasarımı.

Abstract

Nowadays, the consumer's wishes are taken into consideration in the fashionable preparation of the clothes. People who prefer a dress as well as beautiful dress, color, harmony, line, shape and shape give importance to the whole. That is why the customer's wishes are felt as a decisive criterion in clothing products. This motivated the designers and led them to different quests. Some of these were wearable art applications of geometric shapes. Using geometry in fashion enables the formation of a conscious fashion audience and reveals the existence of different, unique designs, and demonstrates the positive approaches in the results of interdisciplinary interaction. It is possible to see these effects in terms of geometric fashion especially through shapes, patterns, forms and ornaments. Thanks to geometry, based on human and human measurements, the material is brought into three dimensions and is constructed on the body to form structural structures. In this study, 9 designs were made by using geometric shapes and these designs were dressed on a lifeless mannequin. Individual model analyzes of these designs were made and information was given about the model and the materials used. As a result, it has been tried to ensure that geometric forms are combined with design and moved to a different dimension. In fact, it is aimed to draw new and original designs inspired by geometric patterns and blocks which are in our daily life.Keywords
Fashion and art, geometric pattern and blocks, geometric figures , clothes design.

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri