Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYADAKİ KORUNAN ALANLAR İÇİNDE ÖZEL BİR YER: YOSEMİTE MİLLİ PARKI, ABD
(A SPECIAL PLACE IN PROTECTED AREAS IN THE WORLD: YOSEMITE NATIONAL PARK, USA )

Author : Serkan ÖZER  ; Aslıhan ESRİNGÜ & Elif ÖNAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1513-1521
    


Summary

Korunan alan, büyük ölçüde değişime uğramamış doğal sistemler barındıran, biyolojik çeşitliliğin uzun vadeli korunması sağlanması amacıyla yönetilen, aynı zamanda da yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülebilir bir doğal ürün ve hizmet akışı sağlayan alanlardır. M.Ö. yıllarına kadar uzanan koruma çalışmaları, 1872 yılında Yellowstone’nun milli park edilmesiyle resmiyet kazanmıştır. Bundan sonra Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda koruma alanı ilan edilmiştir. Korunan alanlar dünya kara yüzeyinin yüzde 13,9’unu ve kıyı-okyanus alanını kapsar. Koruma alanında öncü ülke olarak ABD olsa da Venezüella ve Almanya’da korunan alan sayısı ve büyüklüğü yönünden ön plana çıkan diğer ülkelerdir. ABD’de 59 adet milli park bulunmaktadır. Bu milli parklarda en önemlilerinden birisi de Yosemite Milli Parkı’dır. California eyaletinde bulunan milli park doğal güzellikleri ile hayranlık uyandırmaktadır. Bu yüzden çok tanınmakta ve dünyanın değişik ülkeleri de dahil yılda yaklaşık 4 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Çalışmada, Yosemite Milli Parkı’nın dikkat çeken özelliklerinden bahsedilip, ülkemizdeki genel milli park anlayışı yönünden karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılacaktır.Keywords
Koruma alanı, Yosemite milli parkı, ziyaretçi

Abstract

The protected area is an area with largely unchanged natural systems, managed to ensure long-term protected of biodiversity and at the same time provides a sustainable flow of natural products and services to meet the needs of the local population. The history of the studies related to protected areas dates back to B.C years. With the recognition of Yellowstone as the National Park in 1872, the protected areas are officially recognized. After that, a number of conservation areas have been declared in Europe and in many countries around the world. Protected areas cover 13.9 percent of the world land surface and coastal-ocean area. The United States is the leading country in the areas of protection. Venezuela and Germany are other countries that stand out in terms of the number and size of protected areas. There are 59 national parks in the USA. One of the most important national parks is the Yosemite National Park. This national park in the state of California is admired for its natural beauty. Therefore, ıt is very well known and is visited by about 4 million people annually. In this study, the features of Yosemite National Park were compared with the national park characteristics of our country.Keywords
Protected area, Yosemite National Park, Visitor

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri