Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI'YA BİLGİN YETİŞTİREN KURUM: MEDRESE
(INSTITUTION THAT EDUCATES SCHOLARS IN THE OTTOMAN EMPIRE, ‘MADRASA’ )

Author : Hüseyin GÜLTEKİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1444-1459
    


Summary

Osmanlı İmparatorluğu Medreseleri, Selçuklu Medrese geleneğinin devamı olarak kurulmuşsa da Fatih ve Süleymaniye Medreseleri ile teşkilat bakımından çok daha ileri bir düzeye erişmişlerdir. Osmanlı medreseleri devlet ve toplumun ihtiyacına uygun olarak gelişim göstermiştir. Medreselerde sadece dini ilimler değil, Matematik, felsefe, mühendislik ve tıp bilimleri okutulmuştur. Medreselerde sadece dini ilimler değil, Matematik, felsefe, mühendislik ve tıp bilimleri okutulmuştur. Akli ilimleri öğrenmek maksadıyla öğrenciler Maveraünnehir bölgesinde bulunan Merv, Semerkand ve Buhara medreselerine ilim yolculukları yapmışlardır. Dini ilimler edinmek için ise Mısır ve Hicaz bölgesine yolculuk yapmışlardır. Dini ilimlerde de en çok İslam hukuku (fıkıh) revaçta olmuştur. Akli ve dini ilimleri öğrenen kişiler öğretmen, bürokrat, hakim, imam ve müezzin, doktor, belediye başkanı ve muhtar görevlerini yürüten kadı olarak görevlendiriliyorlardı.Keywords
Medreseler, Eğitim, İstihdam, Dini ve Akli İlimler

Abstract

Although The Ottoman Madrasas were established as a continuation of the Seljuk Madrasah tradition, they reached a much higher level in the term of organization with the Fatih and Suleymaniye Madrasas. In Madrasas, not only religious sciences, but mathematics, philosophy, engineering and medical sciences have been taught. In order to learn the intellectual sciences, the students traveled to Merv, Samarkand and Bukhara madrasas in Maveraünnehir. In order to acquire religious sciences, they traveled to Egypt and the Hijaz region. Islamic law (fıqıh) was most popular among the religious sciences taught in madrasahs. İslamic law (Fıqıh) has been most popular in religious sciences. Mental and religious sciences people who learned, the teacher, bureaucrat, imam and muezzin, physician,mayor of the office and the headman were engaged in the task of Qadhi.Keywords
Madrasas, Education, Employ, Religous and Positive Sciences

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri