Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“FAZIL-I FENA FİL EVKAF” ARŞİVİNDEN HATTAT MEZAR TAŞLARI
(FROM THE ARCHIVE OF “FAZIL-I FENA FİL EVKAF” SEPULCHRAL MONUMENTS OF CALLIGRAPHIST )

Author : Mutlu ÖZGEN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1477-1498
    


Summary

İsmail Fazıl Ayanoğlu’nu vakıflar ve kültür tarihimiz açısından önemli kılan yönü; “Medeniyet okyanusunun bir nebzesine ait vesikalar” olarak tanımladığı, kendisi tarafından zamanında çekilmiş, konularına göre tasnif edilmiş zengin bir fotoğraf arşivine sahip olmasıdır. Bu yönüyle, İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğünde “fazıl-ı fena fil evkaf” olarak da bilinen Ayanoğlu, vefat ettiği güne kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne faydalı hizmetlerde bulunmuştur. Uzun yıllar İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğünde eski eser ve mezar taşı uzmanı görevinde vakıf mezarlıklarının tanziminde, taşınmasında (nakli kubur işlemlerinde), kitabelerinin okunması, onarılması ve tasnifi hususunda yürütülen çalışmalarda görev alan, mezar taşları başta olmak üzere çok sayıda eski eserin fotoğraflanarak kayıt altına alınması ve geleceğe aktarılmasında etkin rol üstlenmiş bir iyi bir evkafçı aynı zamanda da kültür adamıdır. Ölümünün ardından da Ayanoğlu, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesine aktarılan şahsi kitapları ile, eski eserlerden oluşan son derece zengin fotoğraf arşivi ile araştırmacıların ilmi çalışmalarına katkıda bulunmaya, pek çok araştırmacının çalışmalarına görsel açıdan destek sağlamaya devam etmiştir. Bu çalışmada İsmail Fazıl Ayanoğlu Fotoğraf Arşivi’nin en önemli taş vesika örneklerinden biri olarak kabul edilen, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesinin arşiv bölümünde 5403 numaralı dosyada yer alan ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan Hattatlara ait mezar taşı fotoğraflarının bir kısmına kronolojik bir sıra içinde, kitabelerin genel görünüm ve biyografik içeriklerine yer verilecektir.Keywords
Evkaf, Hattatlar, İsmail Fazıl Ayanoğlu, Mezar Taşları, Karacaahmed

Abstract

The way made İsmail Fazıl Ayanoğlu important in terms of Foundations and our cultural history is that he has a rich photograph archieve taken by him once upon a time and classified by their subjects and described by him as "Evidents of a small part of the civilization ocean". From this aspect, Ayanoğlu is known as also “fazıl-ı fena filevkaf” in the General Directorate of Foundations in Istanbul had served for General Directorate of Foundations until the date of his death is a founder and a man of culture, who participated in the operations for issuing, moving of the foundation cemeteries (in the grave transfer operations), reading epigraphs, renew and classification of them as a specialist of ancient artworks and sepulchral monuments in the General Directorate of Foundations in Istanbul for many years and undertaken an active role for taking photographs of many ancient artworks, particularly sepulchral monuments and recorded and brought to the future. After his death, Ayanoğlu has continued to contribute to scientific works of investigtors with his own books in the İbrahim Hakkı Konyalı Library and very rich photograph archive of ancient works and to provided visual support to the works of many investigators. In this study some sepulchral monument photographs of Calligraphists, considered as one of the the most important samples of photograph archive of İsmail Fazıl Ayanoğlu, are protcted in the file numbered 5403 in the archieve department of the İbrahim Hakkı Konyalı Library and previously never published anywhere, general view and biographic contents of epigraphs shall be included in chronological order.Keywords
Foundations, Calligraphists, İsmail Fazıl Ayanoğlu, Sepulchral Monuments, Karacaahmed

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri