Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


K.K.T.C.’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN SLOGANLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
(SEMIOTIC ANALYSIS OF SLOGANES OF STATE UNIVERSITIES IN T.R.N.C. )

Author : Gökhan BAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1438-1443
    


Summary

Üniversiteler gerek tanıtımlarını yapmak gerekse daha fazla öğrenci çekebilmek adına çeşitli yöntemleri kullanırlar. Bunlardan birisi de üniversitelerin sloganlarını alıcılarını etkileyecek şekilde hazırlamasıdır. Bu etkileme sonucu, alıcıların seçimlerinin yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sloganlar oluşturulurken görsel ve de dilsel göstergeler kullanılmaktadır. Göstergelerin iletişim amaçlı üretilmiş oldukları da göz önüne alındığında, sloganların hazırlanmasının ne denli önemli olduğu anlaşılmaktadır. İletişim amaçlı üretilen göstergelerden biri olan sloganlar, üniversitelerin kendilerini tanıtmak, hedeflerini yansıtmak, geçmişi hakkında bilgi vermek amacıyla üretilmektedir. Araştırma kapsamında iki devlet üniversitesinin sloganları göstergebilimsel açıdan incelenerek yorumlanmıştır. İnceleme sonucunda, sloganların oluşturulmasında düz anlamların yanı sıra yan anlamlardan da faydalanıldığı, alıcıları olan öğrencileri etkilemeye çalıştıkları anlaşılmıştır.Keywords
Slogan, İletişim, Göstergebilimsel Analiz

Abstract

Universities use various methods in order to promote their presentations and attract more students. One of them is that the universities prepare their slogans in a way that will affect their buyers. As a result of this influence, it is aimed to direct the choices of the recipients. While creating these slogans, visual and linguistic indicators are used. Considering that the indicators are produced for communication purposes, it is understood how important the preparation of slogans is. Slogans, one of the indicators produced for communication purposes, are produced in order to introduce the universities themselves, reflect their goals and provide information about their past. Within the scope of the research, the slogans of the two state universities were examined and interpreted from a semiological perspective. As a result of the examination, it was understood that in the formation of the slogans, besides the plain meanings, they also benefited from the semantic meanings and they tried to influence the students with the recipients.Keywords
Slogan, Communication, Semiotic Analysis

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri