Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLİKTE YAŞANAN SINAV KAYGISINDA ETKEN OLAN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE SOCIODEMOGRAPHIC PROPERTIES EFFECTING IN THE EXAMINATION OF ADOLESCENT )

Author : Fatih BAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1425-1437
    


Summary

Bir formel sınav ya da herhangi bir yordama ortamında oluşan fizyolojik, davranışsal ve bilişsel öğeleri bulunan, kötü bir duygu ya da heyecansal durum ile ifade edilen sınav kaygısı önemli bir sorundur. Günümüz sınavları, ergen bireyin hayatında büyük bir belirleyicilik rolü oynamakta ve büyük bir kaygı ve stres durumu oluşturmaktadır. Çalışmamızda ergenlik döneminde sınavlara hazırlanan bireylerin sınav kaygı düzeylerine cinsiyet, sınıf, ailenin medeni durumu, ailenin gelir düzeyi, akademik destek alıp almadığı düzeyine göre farklı olup olmadığı incelenmiştir.Keywords
Kaygı, Sınav Kaygısı, Ergenlik Dönemi

Abstract

Exam anxiety, expressed as a bad emotion or excitement, is a significant problem with physiological, behavioral and cognitive elements in a formal examination or any procedure. Today's exams play a major determinant role in the life of the adolescent individual and constitute a great anxiety and stress situation. In our study, it was examined whether the individuals who were prepared for the exams in the adolescence period were different according to the level of exam anxiety levels whether they were gender, class, family's marital status, family income level or academic support.Keywords
Anxiety, Test Anxiety, Adolescence

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri