Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN INVESTIGATION OF ATTITUDES OF PRESERVICE TEACHERS TOWARDS USING TECHNOLOGY IN COURSES
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ )

Author : Aynur PALA  -  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1407-1412
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının derslerde teknoloji kullanımına karşı tutumlarının incelenmesidir. Üniversitelerde teknoloji kullanımın önemli bir destek olduğu ile ilgili devam eden tartışmalar bu konunun önemini göstermektedir. Bu araştırmaya Manisa Cela Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretmen eğitimi programlarına kayıtlı ve teknoloji erişimine sahip 276 öğrenci katılmıştır. Ölçekte iki farklı tür sorular bulunmaktadır. Birinci bölümdeki sorular katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili olup, ikinci bölümde derslerde teknolojinin kullanımın katkıları ile ilgili on iki soru bulunmaktadır. Katılımcılar 5 li ilkert türü ölçeğe 1(kesinlikle katılmıyorum) den 5 e (Kesinlikle katılıyorum) kadar görüşlerini belirtmişlerdir. Ölçekte 1-5 arası değer bulunmakta, en yüksek puan 5 olarak yer almaktadır. Çalışma sonuçları öğrencilerin derslerde teknolojinin kullanılmasını önemli ölçüde yararlı, öğrenme sürecini katkı sağladığı yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür.Keywords
Öğretmen adayları, tutum, teknoloji

Abstract

This research study aimed to investigate the attitudes of preservice teachers’ towards using technology in courses. The importance of this topic was underlined in the comprehensive literature review that highlighted the existing debate between technology being a vital aid and helpful in colleges. The 276 student participated from Faculty of Education at The Manisa Celal Bayar University, were all enrolled teacher traning programmes and had access to technology. In the survey, there were two different sections of questions. The first section was about the demographic charactersitics of the participants. The second section consisted of twelve questions about how using technologies tools helped in classrooms. Participants responded on a 5-point Likert-type scale, from 1 (Strongly disagree) to 5 (Strongly agree) Likert Scale of 1–5, with 5 having the highest value was used in the survey. The study results provided conclusive evidence that students viewed the use of technology as an effective, helpful way of learning and improve the learning process in the classroom.Keywords
Preservice teachers, attitude, technology

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri