Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN PDR İ. SİNİF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF SOCIAL SKILL EDUCATION EDUCATION ON SOCIAL SKILLS LEVELS OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING FIRST YEAR STUDENTS )

Author : Mustafa KUTLU  & Ezgi SUMBAS  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1460-1467
    


Summary

Sosyalleşme bireyin yaşamının büyük bir kısmında yer alan önemli bir süreçtir. Bu süreç bireyin farklı koşullara uyum sağlayabilme ve yaşam becerilerini kazanmasını etkiler. Bu yaşamsal becerilerden en önemlisi sosyal becerilerdir. Sosyal beceri sosyal durum ve ortamlara uyum sağlayabilmek olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmada İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü birinci sınıf öğrencilerinden uygulanan Sosyal Beceri Envanteri doğrultusunda seçilen öğrencilere Sosyal Beceri Eğitimi verilmiştir. Bu eğitim araştırmacılar tarafından Aaron Beck’in Bilişsel Kuramı doğrultusunda geliştirilmiş ve deney grubuna sekiz hafta, haftada yaklaşım 1-1,5 saat süren oturumlarla uygulanmıştır. Örneklem 25 öğrenci (kız:13; erkek:12) oluşturmaktadır. Ölçekten aldıkları sonuçlar doğrultusunda kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırma süreci çeşitli nedenlerle gruba devam edemeyen öğrenciler nedeniyle 12 kişi ( kız:6; erkek:6) ile tamamlanmıştır. Sosyal beceri eğitiminin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyine etkisinin incelendiği bu araştırmada elde edilen bulguya göre, sosyal beceri eğitimine katılmış olan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri, bu eğitime katılmamış olan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinden anlamlı derecede yüksektir.Keywords
Sosyal Beceri Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Abstract

Socialization is an important process that takes place in a large part of an individual's life. This process affects the individual's ability to adapt to different conditions and to gain life skills. Social skills are the most important of these vital skills. Social skills are called adaptation to social situations and environments. In this study, Social Skills Training was given to the students selected in accordance with the Social Skills Inventory applied by the first year students of the Department of Guidance and Psychological Counseling. This training was developed by researchers in accordance with Aaron Beck's Cognitive Theory and the experimental group was administered with sessions that lasted 1-1.5 hours in eight weeks.The sample consisted of 25 students (girls: 13; boys: 12). The control group was formed according to the results obtained from the scale. The research process was completed with 12 people (girls: 6; boys: 6) because of the students who could not attend the group for various reasons. According to the findings obtained from this study, the effect of social skills training on social skill level of first year students of Guidance and Psychological Counseling is significantly higher than the social skill levels of students who have not participated in social education.Keywords
Social Skills Training, Guidance and Psychological Counseling

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri