Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKULARIN AKADEMİK İYİMSERLİK DÜZEYİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(RELATION BETWEEN LEVEL OF SCHOOLS' ACADEMIC OPTIMISM AND LEVELS OF ORGANIZATIONAL CYNICISM OF TEACHER'S )

Author : A. Vahap BOZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1393-1406
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, okulların akademik iyimserlik düzeyinin öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Siirt il ve ilçe merkezleri sınırları içerisinde görev yapan 1097 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmda Hoy, Tarter, Woolfolk Hoy (2006a) tarafından geliştirilen Çoban (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan "Okulların Akademik İyimserlik Ölçeği" ile Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyini belirlemek amacıyla Dean, Brandes ve Dharwadkar (1998) tarafından geliştirilen ve Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamnında elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okulların akademik iyimserliğinin "orta düzeyde" olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının ise "kısmen katılıyorum" değer aralığında olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi arasında ise negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin birbiriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Akademik İyimserlik, Örgütsel Sinizm, Öğretmen, Okul

Abstract

Relation Between level of Schools' Academic Optimism and levels of Organizational Cynicism of Teacher's Relationship Between level of Schools' Academic Optimism and Organizational Cynicism of Teachers' This study examined the influence of schools" academic optimism on teacher's organizational cynisim. The study was a relational screening model research. The target population for this study was teachers working in primary and secondary schools located in center of city and districts in Siirt. The first scale was academic optimism scale, developed by Hoy, Tarter, Woolfolk Hoy (2006a) and adopted by Çoban (2010). And the second scale was orgainizational cynisim scale created by Brandes, Dharwadkar and Dean (1998) and adopted by Kalağan (2009). Data was analyzed through SPSS 15 software packet program. Findings from this stdy showed that teachers are moderately encounter cynism mean while teachers. Furthermore, level and perception of teachers' school academic optimism was meaured as moderate. The most singificant contribution of this study is that academic optimism has negative corelation with organizational cynism. In other words, findings from this study suggests that teachers' perception of their school's academic optimism had statistically a negative relationship to teachers' organizational cynicim. The results revelas that the more schools schools' level of academic optimism increase, the less teachers feel cynic. Consequently, as to the analyses results, school academic optimism and organizational cynisim were correlated with each other.Keywords
Key wrods: Academic optimism, Cynicism, teacher, school.

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri