Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ
(HISTORY OF TOURISM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN )

Author : Mustafa Latif EMEK  & Damezhan SADYKOVA & Adhilhan DİNURA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 4
Page : 45-50
    


Summary

Туризмнің дамуы халықаралық экономиканың ең басты динамикалық салалары ретінде әлемдік деңгейдегі өзекті мәселе. Мақалада Қазақстандағы туризмінің қалыптасуы мен туризмнің басты бағыттары су, шаңғы, вело, авто, танымдық, емдеу – сауықтыру, діни қажылық туризм түрлерінің даму тарихы, табиғи ландшафттар мен көрікті аймақтарды қорғау, экологиялық ластанудың алдын алу мәселелері мен еліміздегі туризмді дамыту бағыттары қарастырылды. Қазақстанның көрікті аймақтары мен табиғат байлықтары ертеден ақ әлем назарын өзіне аударған болатын. Қазақстан табиғаты туралы мәлімет б.э.д. ІІ ғасырда Птолемейдің қолжазбаларында айтылған. ”Тарихтың атасы” Геродоттың кітабында б.э.д. 459 ж Қазақстанның табиғаты сиппатталған. Қазақстанның жері туралы мәлімет 628 ж Қытай саяхатшылары Чан-Чунь, Сюань-Цзань қолжазбаларында көрсетілген. VI ғасырда араб саяхатшылары Батыс Қазақстан аймағына саяхат жасау арқылы Арал теңізі, Каспий теңізі туралы мәлімет жазған. Орта ғасырда итальян саяхатшылары Марко Поло, Плоно Карпини, Рубрук Орта Азияға, Қазақстанға саяхат жасады және қазақ жері туралы көптеген мәліметтер қалдырды. 1731 жылы Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылу нәтижесі Ресей саяхатшы ғалымдарының Қазақстанды зерттеу туралы армандарының жүзеге асырылуына мүмкіндік берді. XVIII ғасырда І Петр Түркістан аймағының табиғатын зерттеу туралы экспедиция ұйымдастырды. Қазақстанға саяхат ұйымдастыру, зерттеу жұмыстарын жүргізу XVIII- XX ғасырлар арасында жоғарғы деңгейде дамыды. XX ғасырда Қазақстан жерін зерттеу арқылы көрікті аймақтарын анықтау, осыған орай туризм бағыттарын жандандыру жұмыстары қолға алынды.Keywords
туризм, ландшафт, тарирекреация, тұрақты даму

Abstract

The development of tourism is one of the most important issues of the world economy as one of the main trends of the world economy. The article considers the main development of tourism and tourism in Kazakhstan, water, skiing, bicycles, cars, education, medicine and healthcare, the history of tourismdevelopment, religious pilgrimages, protection of natural landscapes and attractions, and considers the prevention of environmental pollution problems and the development of tourism in the country. Sights and natural resources of Kazakhstan from the very beginning attracted the attention of the whole world. Information about the nature of Kazakhstan is mentioned in the manuscripts of Ptolemy in the 2nd century AD. The book of Herodotus "Father of History" 459 describes the nature of Kazakhstan. Information about the land of Kazakhstan is presented in 628 in Chinese manuscripts of Chan-Chun and Xuan-Zang. In the sixth century, Arab travelers wrote information about the Aral Sea and the Caspian Sea, traveling through the West Kazakhstan region. In the Middle Ages, the Italian travelers Marco Polo, Plano Carpini, Rubrok traveled to Central Asia, Kazakhstan, and left a lot of information about the Kazakh land. The result of Kazakhstan's voluntary accession to Russia in 1731 allowed Russian travelers to continue their study about Kazakhstan. In ]the XVIII century, Peter I organized an expedition to study the nature of the Turkestan region. The organization of travel to Kazakhstan and the conduct of research was highly developed in the XVIII-XX centuries. In the XX century, a study of the land of Kazakhstan was conducted in order to identify the sights of the region and revitalize tourist routes.Keywords
tourism, landscape, history, recreation

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri