Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KATILIM SİGORTACILIĞI ve SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ
(THE PARTICIPATION INSURANCE IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE IN INSURANCE SECTOR )

Author : Pınar PEHLİVAN  & MazHar DEDE  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1332-1339
    


Summary

Finansal piyasalarda daha fazla müşteriye ulaşabilmenin yollarından biri de müşterilere farklı anlayışlarla düzenlenmiş farklı finansal araçların sunulmasıdır. Finansal araç çeşitliliğine gidilirken faiz hassasiyeti olan kesimlerin tercihine uygun olarak geliştirilmiş bir sistem karşımıza çıkmaktadır. “İslami finans” ya da “faizsiz finans” olarak adlandırılan bu sistem, kâr ve/veya zarara katılma esasına göre çalışmakta ve risk paylaşımını öngörmektedir. Amacı; kendine özgü yöntem ve ilkelere göre topladığı fonların ticaretini yine aynı ilkelere göre yapmak olan faizsiz finans sistemindeki işlemler, bankacılık ve sigortacılık işlemleri olarak birbirini tamamlar. Katılım bankacılığı faizsiz yöntemlerle fon toplamayı ve kâr/zarara katılma esasına göre fon kullandırmayı esas alan bir sistemdir. Katılım sigortacılığı ya da “Tekafül” sistemi ise, konvansiyonel sigortacılığın; faiz ve belirsizlik gibi etmenlerden arındırılmış bir alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde faizsiz finans sisteminin iki önemli aktöründen biri olan katılım bankacılığının tarihi 1983’lü yıllara dayanmakta iken, katılım sigortacılığının geçmişi pek de eski değildir. Bu çalışmanın amacı, tekafül sisteminin genel kavramsal çerçevesini ortaya koymak, temel varsayımları ve konvansiyonel sigorta uygulamaları ile karşılaştırmalı bir biçimde çalışma ilkelerini ortaya koymak ve çeşitli ülkelerdeki yerel uygulamaları incelemektir. Türkiye’deki tekafül (katılım sigortacılığı) uygulamalarının güncel veriler ışığındaki son durumu ortaya konulmuştur. Elde edilen nitel ve nicel verilere göre Türkiye’de katılım sigortacılığının gelişmesinin önünde çeşitli sorunların olduğu gelişme potansiyeli yüksek olmasına karşın beklendiği kadar gelişemediği belirlenmiştir.Keywords
Katılım Sigortacılığı, Faizsiz Sigorta, Tekafül, Sigortacılık Sistemi

Abstract

One way of attracting customers in financial markets is presenting different financial instruments organized in various concepts. While examining various financial instruments, we come across a system organized for people having interest intolerance. The system is called as “ Islamic Finance “ or “Non-Interest Finance” and works in the principle of profit- loss participation. The aim of the non-interest finance system is trading the collected funds in its own principles and banking transactions complete each other as banking and insurance. Participation banking is a system that is based on collecting funds in non-interest way and profit- loss participation in terms of application of funds. Participation Insurance or “Takaful” system is existing as an alternative for conventional insurance in terms of interest and uncertainty. Participation banking, one of the two main elements of finance system in our country, dates back to 1983 but participation insurance is a new concept. The aim of this study is pointing out the general concept of takaful system, indicating working principles by comparing them with conventional insurance applications and examining local applications in various countries. According to the qualitative and quantitative data, it is determined that various problems for developing of participation insurance are existing and the system has not developed as expected even though it has high potential of developing.Keywords
Participation Insurance, Interest-free Insurance, Takaful, Insurance Sector

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri