Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESİM SANATINDA YER ALAN İÇ MEKÂN RESİMLERİNİN İÇERİSİNDEKİ NESNELER ÜZERİNE İŞLENMİŞ MOTİFLERİN YERİ
(LOCATION OF PROCESSED MOTIFS ON OBJECTS IN INTERIOR PAİNT )

Author : Fahrettin GEÇEN  & Emrah ASLANHAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1306-1316
    


Summary

Resim sanatı dönemleri içerisinde yer alan, iç mekân resimlerinin içerisinde nesneler üstüne resmedilmiş motiflerin plastik değerlerinin dönemlere ve bazı sanatçılara göre ele almaları konu edilmiştir. Her dönem içerisinde yer alan dönem ve sanatçının özellikleri ve algılayış şekillerini motif bazında ele almalarını çözümleme amaçlanmıştır. Geleneksel ve çağdaş dönemde yer alan resimlerdeki motifler üzerinde algılayışı çözümlemek ve hangi dönem içerisinde yer aldığını ve sosyolojik yapısını araştırma içerisinde çözümlemeye çalışmak önem kazanmaktadır. Araştırmada Tarih Öncesi, Rönesans, Fovizm, Realizm,ve Empresyonizm dönemleri örneklem alınmıştır. Aynı zamanda Johannes Vermeer, Pierre Bonnard, Henri Matisse sanatçılarının çalışmalarından örnekler alınıp araştırma dönem ve sanatçılarla sınırlandırılmıştır. Örnek alınan sanatçılarının resimlerinde yer alan nesneler üzerine işlenmiş düz ve yalın motiflerin renk ve biçimsel özellikleri araştırmada ele alınıp sanatçı ve dönemlere göre üslup sal farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Her dönem ve sanatçının iletişim halinde bulunduğu toplumun ve içerisinde yer aldığı dönemin kültürel etkisinde kaldığı bulgulanmıştır. Sanatçıların bulundukları dönem ve kültürden etkilenerek resimlerinde iç mekân içerisinde nesneler üzerine işledikleri motiflerde de kendi dönem ve kültürlerini yansıttıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
motif, iç mekân, resim, dönem, sanatçı

Abstract

Among the painting art periods, in the interior paintings, the plastic values of the motifs depicted on objects have been discussed in terms of periods and some artists. It is aimed to analyze motif-based analysis of the features and perceptions of the period and artist in each period. It is getting importance to analyze the perception on the motifs in the paintings taking place in the traditional and contemporary period, and in what period they take place and to try to solve the sociological structure in the research. In the study, prehistoric, Renaissance, Fauvism, Realism, and Impressionism periods were sampled. At the same time, examples from Johannes Vermeer, Pierre Bonnard, and Henri Matisse artists were studied and limited as for research, period and artists. The color and formal characteristics of the plain and simple motifs on the objects in the paintings of the sampled artists were investigated and stylistic differences were revealed according to the artists and periods. It has been discovered that the society in which each era and the artist are communicating and the period in which they are involved are under cultural influence. It has been reached that artists and their motifs on the objects in the interior of their paintings are influenced by the period and culture they are in as the result of reflecting their periods and their cultures.Keywords
motif, interior, painting, period, artist

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri