Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜST PALEOLİTİK VE NEOLİTİK DÖNEMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN MADDİ TEMELLERİ
(SUBSTANTIAL BASES OF SOCIETAL GENDER ROLES IN THE UPPER PALEOLITHIC AND NEOLITHIC PERIODS )

Author : Mehmet Devrim TOPSES    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1301-1305
    


Summary

Toplumsal yapı, onu oluşturan öğeler arasındaki karşılıklı etkileşimin bir ürünüdür. Cinsiyet rolleri ise toplumsal yapının unsurlardan birisidir. Bu nedenle cinsiyet rollerinin çözümlenmesi, onun toplumsal yapının diğer öğeleriyle etkileşiminin incelenmesini gerektirmektedir. Örneğin cinsiyet rolleri herhangi bir din-inanç sistemi, coğrafya, hukuk ya da eğitim değişkenleriyle birlikte incelenebilir. Ekonomik-sınıfsal kurumlar ise diğer toplumsal kurumlardan etkilenmekle birlikte toplumsal yapıyı belirleyen öncelikli ilişki sistemlerini oluşturur. Bu makalenin amacı üst paleolitik ve neolitik dönemdeki cinsiyet rollerini, aynı dönemin ekonomik-siyasal değişkenleriyle birlikte incelenmesidir. Bağımsız değişken olarak üst paleolitik ve neolitik dönemlerin seçilmesinin nedeni, güncel ekonomik ve siyasal yapılanmalardan farklı olarak sınıfsız bir toplum yapısını ve eşitlikçi bir siyasal katılım sürecini kapsıyor olmalarıdır. Sonuç olarak, üst paleolitik ve neolitik dönemlerde toplumsal cinsiyet rollerindeki eşitliğin ekonomik ve siyasal katılım düzeylerindeki eşitlikle ilişkili olduğu görülmektedir.Keywords
Toplumsal cinsiyet, Toplumsal yapı, Tarihsel materyalizm

Abstract

Substantial Bases of Societal Gender Roles in the Upper Paleolithic and Neolithic Periods Abstract Societal structure is a product of the interaction of the elements that compose it. Gender roles, on the other hand, is one of the elements of the societal structure. Therefore, analyzing the gender roles necessitates examining its interaction with the other elements of the societal structure. For example, gender roles can be examined together with the variables of religion-belief system, geography, legal system, or education. As per the economic-class institutions, although they are influenced from the other societal institutions, they are the primary relational systems that determine the societal structure. The objective of this study is to examine the gender roles in the Upper Paleolithic and Neolithic periods, together with the economic-political variables of the same era. The motive behind the selection of Upper Paleolithic and Neolithic periods as the independent variable is that these periods cover an equalitarian political participation period and a classless societal structure different from the contemporary economic and political structures. As the conclusion, it is observed that the equality in the societal gender roles in the Upper Paleolithic and Neolithic periods is relevant to the equality in the economic and political participation levels.Keywords
Key Words: Societal gender, Societal structure, Historical materialism

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri