Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
(AN APPLICATION INTENDED FOR PERSONNEL SELECTION WITH ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND TOPSIS METHODS )

Author : Selçuk ALP  & Tuba TOPUZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1281-1300
    


Summary

Personel seçme sürecinde birden çok alternatifin değerlendirilmesini gerektirdiğinden dolayı insan kaynakları yönetiminin en önemli ve zorlanılan konularından biridir. Çalışmanın amacı, bir işletmede uygulanan personel seçimi sürecinin çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınması ve alternatif adaylar arasında birden çok kritere göre en uygun personelin seçiminin gerçekleştirilmesidir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS yöntemleri birlikte bir işletmeye en uygun personelin seçilmesi amacıyla uygulanmıştır. Çalışmada dört ana kriter ve bunların alt kriterleri tanımlanmıştır. Başvuran adaylardan uygulanan “Genel Yetenek/Genel Kültür” sınavında yüksek başarı göstermiş 6 aday için bu değerlendirme yapılmıştır. AHP yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem derecesinin belirlenmesi için, TOPSIS yöntemi ise adayların sıralanması için kullanılmıştır. Çalışma sonunda en önemli kriter “Teknik Değerlendirme” olarak belirlenmiş ve adaylar arasından “Aday 1” en yüksek tercih edilme oranına sahip Satış Uzmanı Adayı olarak seçilmiştir.Keywords
Personel Seçimi, Analitik Hiyerarşi Süreci, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme

Abstract

Personnel selection process is one of the most important and complex subject of human resource management because it necessitates taking into considerations many alternatives. The purpose of this study is to take personnel selection process implemented in a company as a multi-criteria decision-making problem and perform the optimum personnel selection according to multiple criteria. AHP and TOPSIS, multiple criteria decision making methods, are applied together to select the most suitable personnel for a business firm. In this graduation project, four main criterias and also some sub-criterias of these are defined with the aim of selection of concerned personnel. These definitions are completed with the joint work of Human Resources specialists and relevant department managers. Finally, the most important criterion is determined as “Technical Evaluation” and among the present suppliers of the business firm, “Applicant 1” is selected as Best Sales Specialist Candidate which has the highest score.Keywords
Personnel Selection, Analytic Hiyerarch Process, TOPSIS, Multi Criteria Decision-Making

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri