Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ВАЖНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ЭТНОЛОГИИ УЗБЕКОВ (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI В.)
(THE IMPORTANCE OF HISTORICAL FACTS IN THE FOREIGN HISTORIOGRAPHY OF UZBEKS' ETHNOLOGY (END OF XX - BEGINNING OF XXI CENTURY) )

Author : Askarov MİRZOXİD    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1388-1392
    


Summary

Makale, tarihsel gerçeklerin önemini araştırmaktadır. Tarihsel gerçekler, her bir çalışma için kaynak materyallerdir, bu da onları bilimsel aktivitenin en önemli yönlerinden biri yapar. Bu çalışmanın alaka düzeyi, Özbek halkının etnik tarihinin mevcut tarihsel gerçeklerine dayanarak, gerçek saikleri, sonuçların nesnelliğini ve sonuçların doğruluğunu ortaya çıkarmak için ifade edilmiştir. Makale, Batılı yapılandırmacı teorinin Sovyet ilkelci teorisine nasıl karşı çıktığını göstermektedir. Her iki teorinin de yaklaşımda hem güçlü hem de zayıf yanları vardır ve bunlardan sadece bir tanesi bu kuramların araştırmacıları arasında devam eden anlaşmazlıklara yol açar. Yapılandırmacı teoriyi takip ederseniz, birkaç yüzyılın tarihi mirasını terk etmek zorunda kalacaksınız, Özbek halkının tarihsel sahnede sadece bireysel insanların istekleri sayesinde ortaya çıktığını anlayacaksınız. Eğer ilkel teoriyi takip ederseniz, bu, antik köklerin sürekli bir arayışını gerektirir; bu da, etniklerin zaten eski bir etnik tarihinin inşasına yol açabilir. Bu nedenle, herhangi bir siyasi, ekonomik ya da kişisel çıkarlar olmaksızın bir orta zemin bulmak ve tarihsel olayları vurgulamak önemlidir.Keywords
Etnik tarih, Özbek, Orta Asya, yapıcı, ilkelcilik, tarihsel olgu, kimlik

Abstract

The article explores the importance of historical facts. Historical facts are the source material for each study, which makes them one of the most important aspects of scientific activity. The relevance of this study is expressed in order to reveal the true motives, the objectivity of the conclusions and the accuracy of the conclusions made on the basis of the existing historical facts of the ethnic history of the Uzbek people. The article shows how Western constructivist theory is put in opposition to the Soviet primordialist theory. Both theories have both strengths and weaknesses in the approach, and following only one of them leads to ongoing disputes between researchers of these theories. It is explained that if you follow constructivist theory, you will have to abandon the historical heritage of several centuries, recognize that the Uzbek people appeared on the historical scene only thanks to the wishes of individual people. If you follow the primordial theory, this entails a constant pursuit of ancient roots, which can lead to the construction of an already ancient ethnic history of the ethnos. Therefore, it is important to find a middle ground and highlight historical events without any political, economic or personal interests.Keywords
Ethnic history, Uzbek, Central Asia, constructive, primordialism, historical fact, identity

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri