Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A RESEARCH ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF EU IN CREATING ENVIRONMENTAL AWARENESS AMONG THE SOCIETY
(AB’NİN TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMASINDAKİ ROLÜ ve ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Abdullah KARATAŞ  & Koray ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1270-1280
    


Summary

Küresel çevre sorunları tüm dünyanın geleceği için büyük tehditler oluşturmaktadır. İklim değişikliği, küresel ısınma, çölleşme, kirlilik, doğal kaynakların yok olması, biyoçeşitliliğin doğal habitatın yok olması, ozon tabakasının delinmesi ve diğer benzer sorunlar gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama şanslarını elinden almaktadır. Antropojenik görüş ise tüm bu sorunların temelinde yer almaktadır. AB’nin, çevresel sorunlara yönelik toplumda çevre bilincinin oluşturulması bağlamında ciddi çabalar gösterdiği bilinmektedir. Proje tabanlı geliştirilen bu çabalar, birçok çevre sorununa ışık tutmaktadır. Yapılan faaliyetler doğrultusunda, çevre sorunlarına yönelik kalıcı çözümler üretilebilmektedir. Bu çalışma ile, AB’nin yapmış olduğu proje örnekleri çerçevesinde, AB’nin toplumda çevre bilinci oluşturmadaki rolü ve öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır.Keywords
AB, Çevre Bilinci, Küresel Çevre Sorunları, Çevre, Toplum

Abstract

Global environmental issues are the major threat for the future of entire earth. Climate change, global warming, desertification, pollution, depletion of natural resources, loss of bio-diversity and natural habitat, ozone layer depletion and other similar issues take away the chances of future generations living in a healthy environment. The anthropogenic view is behind all these issues. There are serious efforts of the EU to address these problems and to create environmental awareness among the society. These efforts developed on a project basis shed light on many environmental issues. In line with such efforts, permanent solutions can be produced for environmental issues. In this study, the role and importance of the EU in creating environmental awareness among the society will be highlighted by giving different projects conducted by the EU.Keywords
EU, Environmental Awareness, Global Environmental Issues, Environment, Community

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri