Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VANİTAS NATÜRMORTTA TEMSİL VE İMGE
(VANİTAS-ILLUSTRATION AND DESIGN IN NATURMORT )

Author : Ebru Gamze IŞIKSAÇAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1161-1184
    


Summary

XVII. yüzyıl Hollanda resim sanatında vanitas natürmorttaki kafatası imgesi seküler modernitenin yaklaştığının ipuçlarını verir. İspanyol ressam Antonio de Pereda’nın korku iğrenme, tiksinme duyguları uyandıran kafatası imgesi ölümü ve edebi hayatı temsil eder. Buna karşılık Abraham Van der Schoor bu çirkin duyguları tetiklemekten ziyade fanilik, boşluk kavramlarını metaforik bir anlatımla nesneler üzerinden ölümle ilişkilendirir. İmgelerinde ölümlü insanı tema olarak değil, sanatı ve canlılığı sorgular. Vanitas natürmortlar anonim piyasa için bakma hazzının getirdiği duyguyla ölümün ve getirdiği çürümüşlük temsilini sunan resimler arasında bir paradoks oluşturmaktadır. Vanitas resimleri ölümlülüğü temsil ederken öte yandan dünyaya yapılan bir yatırımdır. İmgenin nesnel enformasyonun bildirme görevinin tersine, Georgia O’Keeffe’de sıradan şeylerin maddi hazzı vardır. XVII. Yüzyıl Hollanda’sında vanitas natürmortları dünya malını eleştirirken öte yandan sanat yapıtını da yüceltir. Lüks malların arkasındaki insan emeğini öne çıkartırken kimlikleri geri planda bırakır. Buna bağlı olarak; görsel kompozisyonda bireysellik değil anonimliğin hakimiyeti vardır. Van Gogh’un resimlerinde kullandığı nesneler üzerinden işaret edilen sahipleri önem kazanır. Nesneler sadece insani değerlerin artmasıyla önemli bir araçtır. Van Gogh’un ‘’Sandalye ve Piposu’’ndaki kişiselliğin karşısında, Andy Warhol’un ‘’Büyük Elektrikli Sandalyesi’’ hem özel hem toplumsal insani olmayan bir olgunun görüntüsü vardır. Andy Warhol’un ‘’Büyük Elektrikli Sandalyesi’’ insanın ölümlülüğünü temsil ederken, ölümlülüğünün de kendisi olmaktadır. Bu çalışmada yaşam ve ölüm imgelerinin temsilleri ile örnek yapıtlar irdelenmeye çalışılacaktır.Keywords
Temsil, İmge, Vanitas, Natürmort, Barok Sanat, Van Gogh, Andy Warhol

Abstract

In artistic painting design of Netherlands during XVII Century; naturemort skull design gives clues on approaching secular modernity. Skull image by Spanish artist Antonio de Pereda, that creates a feeling of disgust, represents death and life of literature. However; Abraham Van der Schoor, rather than triggering such hideous feelings, by using metaphoric expression, relates death with feeling of emptiness by means of objects. In his designs, he refrains using mortal humankind as theme, but he questions the art design and vitality. By means of delight of a look for anonymous field of art, Vanitas naturmorts form a sort of paradox between death and illustration of decay. While artistic works of Vanitas represent mortality, it was noted that they were somehow an investment to world. Rather than being entitled to inform on objective information of design; Georgia O’Keeffe owns a monetary delight on ordinary things. During 17th Century in Netherlands; naturemorts of vanitas not only used to criticize tangible materials but also artworks were dignified. It underlines human labour lying under the luxury goods but ignores identities. Within this context; rather than individualism there exists domination of anonymity. By means of objects used by Van Gogh in his artistic works, owners, mentioned, becomes significant. Objects become important if humanitarian values increments. Although there exists selfhood in artistic work called “Chair and His Pipe” by Van Gogh, there is an image of both private and subhuman concept in artistic work of Andy Warhol, “Grand Electric Chair”. This artistic work represents concept of human death and it becomes the death itself as well. In this study; representation of death and life as well as samples on this conceptual approach shall be reviewed.Keywords
Display, Design, Vanitas, Naturemort, Baroque Art, Van Gogh, Andy Warhol

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri